71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
Mim ciałem wyraża, z tego ciała tworzy, to jest jego glina.

I to jak on tworzy, i jakie środki wybiera,

zależy od jego indywidualnego >>ja<<

Henryk Tomaszewski

ANIMATOR DZIAŁAŃ PANTOMIMICZNYCH

Opis zawodu

Kierunek skierowany jest do osób chcących nauczyć się pantomimy oraz pokrewnych jej technik artystycznych, związanych z szeroko rozumianym teatrem ruchu, a następnie ich wykorzystania jako narzędzia pracy z ludźmi i realizowania autorskich projektów animacyjno-artystycznych.

Program kształcenia nastawiony jest na działania praktyczne, jednostkowe doświadczenie ucznia, pracę w grupie i realizację projektów opartych na sztuce pantomimy, pełniącej szczególną funkcję w procesie animacyjnym.

Kształcenie odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Techniki pantomimy;
 • Plastyka ciała;
 • Zadania aktorskie;
 • Zasady budowania spektaklu;
 • Wybrane techniki taneczne;
 • Podstawy akrobatyki;
 • Techniki świadomej pracy z ciałem;
 • Rytmika kreatywna.

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Historia pantomimy;
 • Wiedza o sztuce, literaturze, muzyce, fotografii/filmie, sztukach plastycznych;

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o animacji kultury;
 • Metodyka działań pantomimicznych w różnych grupach wiekowych
 • Praktyka kompetencji społecznych;
 • Interdyscylinarne dyplomowe warsztaty animacji;
 • Media cyfrowe;
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej;
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

To atrakcyjny kierunek dla osób o wszechstronnych pasjach, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z dziedziny animacji za pomocą pantomimy oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy animacyjno-artystycznej, społecznej, wychowawczej.

W szczególności skierowany jest do osób nastawionych na:

 • psychofizyczny rozwój siebie i pracę z własnym ciałem;
 • poznanie i opanowanie technik pantomimy służących realizacji etiud i spektakli pantomimicznych;
 • umiejętność prowadzenia zajęć artystycznych;
 • realizację zadań projektowych;
 • przeprowadzenie autorskiego projektu dyplomowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, amatorskim ruchu artystycznym, domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji i wypoczynku. Zakładają własne startupy, firmy, organizacje pozarządowe, gdzie organizują działalność animacyjną i artystyczną zorientowaną wokół pantomimy: prowadzą dziecięce i młodzieżowe zespoły pantomimiczne, pracują przy organizacji warsztatów, festiwali.

Dlaczego warto?

To właśnie we Wrocławiu – mieści o ponad 60-letniej tradycji pantomimy zapoczątkowanej przez zbiorowy teatr mimów Henryka Tomaszewskiego – możesz rozpocząć kształcenie na wyjątkowym i jedynym w Polsce kierunku animacji działań pantomimicznych. W ramach nauki opartej na partnerskim modelu edukacji: wykładowca – uczeń; wychowankowie uzyskują narzędzia, przestrzeń oraz środki artykulacji pozwalające im na zbudowanie własnej wypowiedzi artystycznej oraz autorskich projektów animacyjnych. W ciągu dwóch lat nauki oferujemy: uzyskanie niepowtarzalnego zawodu, udział w ciekawych projektach i wyjazdach szkoleniowych oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie Animatora Działań Pantomimicznych. W ramach kierunku współpracujemy z instytucjami takimi jak:

 • Fundacja Pantomima;
 • Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego;
 • Miejskim Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego;
 • Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego,

dzięki czemu nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w realizowanych przez nie działaniach. Podczas kształcenia przewidziane jest także odbycie praktyk i czterotygodniowego stażu, które przygotują uczniów do podjęcia pracy w zawodzie i dają okazję do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą.

Na zdjęciach: słuchaczki 2 roku specjalizacji pantomimicznej – Katarzyna Polińska oraz Donata Jach

Fot.: Michał Pietrzak

Koncepcja: Katarzyna Łuczyńska-Ambroży

Facebook
YouTube
Instagram