71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

XXII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI

 

Słuchacze studium chcąc uczcić Jubileuszowy Rok Matematyki i 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki przygotowali wspólnie z mieszkańcami Państwowej Bursy Szkół Artystycznych działania słowno – ruchowo- muzyczne pn.: „Między sztuką a matematyką”.

 

Facebook
YouTube
Instagram