71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

ANIMATOR DZIAŁAŃ TEATRALNYCH

Honorowy Patronat nad kierunkiem

Opis zawodu

To nowoczesny zawód oparty na kształceniu umiejętności praktycznych z zakresu metod i technik teatralnych, pracy w grupie, szczególnie nastawiony na artystyczny rozwój uczestników.

Proponujemy program kształcenia, który pozwala zdobyć umiejętności operowania językiem sztuki w sposób profesjonalny i kreatywny.

Przygotowujemy do realizacji autorskich projektów teatralnych, edukacyjnych, społecznych zorientowanych wokół form twórczej ekspresji, opierając działania na zasadach podmiotowości, wspólnotowości oraz samoorganizacji.

Wspieramy aktywność, w której praca narzędziami teatralnymi pozwala rozwijać wyobraźnię, doskonalić warsztat artystyczny, oraz tworzy przestrzeń do projektowania i przeprowadzania społecznej zmiany.

Nauka odbywa się w blokach warsztatowych, prowadzonych przez specjalistów/praktyków, którzy swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe przekazują używając nowoczesnych metod kształcenia, opartych na pracy zespołowej oraz tworzeniu i wzmacnianiu relacji uczeń – nauczyciel.

 

Program kształcenia składa się z trzech modułów

I moduł – laboratorium praktyk teatralnych

• Warsztat reżyserski
• Techniki ekspresji scenicznej Ciało/Ruch/Przestrzeń
• Sztuka interpretacji i emisja głosu
• Laboratorium dźwięków konkretnych i improwizowanych
• Laboratorium scenografii i działań przestrzennych

II moduł – teoria teatru w praktyce

• Wiedza o teatrze
• Warsztat krytyczno-repertuarowy

III moduł – laboratorium animacji

• Teatr jako narzędzie zmiany
• Techniki teatralne w pracy z dziećmi
• Praktyka kompetencji społecznych
• Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
• Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację

Adresaci

Program skierowany jest do absolwentów liceów, studentów kierunków humanistycznych, szkół artystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności z obszaru technik różnych dziedzin sztuki oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące możliwości wykorzystywania nabytych kompetencji w pracy edukacyjnej, społecznej, pedagogicznej a także profesjonalnych działaniach artystycznych.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent animacji działań teatralnych posiada umiejętności, doświadczenie i wiedzę niezbędne do realizacji własnych projektów a także zasad dotyczących samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Jest przygotowany do pracy w obszarze kultury i sztuki zarówno w sferze realizacji działań instytucji kulturalnych (m.in.: teatry, domy kultury, muzea), edukacyjnych (szkoły, ośrodki socjoterapii, świetlice środowiskowe) jak i niezależnej, autorskiej pracy (instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, inicjatywy oddolne).

 

Dlaczego warto?

To możliwość doświadczenia procesu pracy, który wzmocni Twoje artystyczne zdolności, stworzy przestrzeń dzięki której będziesz mógł artykułować i kierunkować własną twórczość.

Będziesz pracował w kameralnych grupach pod okiem życzliwej i profesjonalnej kadry wspierającej Twój indywidualny rozwój.

Dzięki współpracy z Instytutem Grotowskiego, Teatrem Capitol, Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Dialog będziesz mógł współtworzyć realizowane tam projekty.

Będziesz pracował w miejscu z profesjonalnym wyposażeniem sal (sale teatralne, taneczne, medialne).

To jedyny w skali kraju program praktycznej nauki animacji, to model kształcenia do podmiotowości prowadzony w oparciu o zasady równości, szacunku, postawy otwartości i akceptacji.

Facebook
YouTube
Instagram