71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Kiedy tancerz tańczy, ziemia pod nim jest święta.

Martha Graham

ANIMATOR TAŃCA

 

Opis zawodu

Animator tańca jest zawodem przeznaczonym dla osób, których pasją jest taniec oraz jego różnorodność ruchowa, ale także dla tych, którzy chcą zdobyć przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne dotyczące budowania choreografii, pracy z zespołem oraz pedagogiki tańca.

 

Kształcenie

Słuchacz w trakcje 2-letniego kształcenia zdobywa szeroką wiedzę społeczną, humanistyczną oraz artystyczną z zakresu historii i teorii tańca, wiedzy o innych dziedzinach sztuki (muzyka, teatr, literatura), różnorodnych technikach tanecznych takich jak taniec klasyczny, nowoczesny, współczesny, charakterystyczny, czy współpraca z partnerem oraz wiedzę ekonomiczną, dotyczącą marketingu i zarządzania działalnością kulturalną. Słuchacz zostanie odpowiednio przygotowany do pracy animatora tańca, będzie posiadał kompetencje do wykonywania pracy zawodowej w środowisku lokalnym, budowania zespołu, tworzenia przedstawień oraz pracy scenicznej.

 

Adresaci

Zawód animatora tańca skierowany jest do osób chcących zdobyć wiadomości i umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, pracy z ciałem, metod pracy indywidualnej oraz grupowej, pracy w środowisku lokalnym, kreatywnego myślenia, umiejętności zarządzania własnymi projektami animacyjno-artystycznymi oraz pogłębiania zamiłowania do sztuki tanecznej.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami będzie przygotowany do szerzenia animacji kultury tanecznej w społeczeństwie, pracy w szeroko rozumianym ruchu amatorskim (tancerz, choreograf, kierownik zespołów tanecznych), pracy animatora czasu wolnego w zakresie tańca, zarządzania instytucjami kultury o profilu tanecznym, prowadzenia działalności gospodarczej ( np. szkoły tańca).

 

Atuty kierunku

Wrocławskie Studium od ponad 30 lat, kształci animatorów tańca, zapewniając instytucjom kultury napływ wyspecjalizowanej kadry. Wykładowcy Studium to najwyższej klasy specjaliści, tancerze oraz doświadczeni pedagodzy, którzy poprzez indywidualną pracę ze słuchaczem, umożliwią mu realizowanie się w wybranej dziedzinie sztuki.

Podczas nauki słuchacze mają możliwość udziału w projektach pozaszkolnych oraz stały dostęp do sal baletowych w ramach indywidualnych ćwiczeń. Powstające pod koniec edukacji projekty dyplomowe są doskonałym wstępem do profesjonalnej pracy zawodowej. W ramach kierunku przewidziane jest również odbycie praktyk oraz stażu, który pozwoli przygotować absolwenta do podjęcia pracy zawodowej i nawiązania współpracy z przyszłym potencjalnym pracodawcą.

Facebook
YouTube
Instagram