71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

DOBRE PRAKTYKI ANIMACYJNE

Dobre praktyki to godne naśladowanie sprawdzonych działań – lekcji, programów profilaktycznych, konkursów, projektów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych itp., które mają wspierać i wzbogacać ofertę szkoły lub placówki oraz przynieść satysfakcjonujące efekty zarówno wykonawcom, jak i uczestnikom działań.

Prezentowanie dobrych praktyk w edukacji i ich rozpowszechnianie wiąże się z istotą uczenia się od innych i szukaniem odpowiedzi na pytanie: dlaczego inni robią to co my inaczej i dlaczego dzięki temu osiągają lepsze wyniki?

Dobre praktyki wspomagają lub wzbogacają cele kształcenia oraz procesy uczenia się, umożliwiają przekształcenie uczniów i nauczycieli w społeczność uczącą się, wspierają wysiłki i ułatwiają pracę nauczyciela, inspirują do szukania nowych rozwiązań metodycznych i poprawy jakości kształcenia, zwiększają efektywność procesów uczenia się, są możliwe do wykorzystania, a także do rozwijania przez innych nauczycieli.

Poznaj nasze, SKiBOWE dobre i sprawdzone działania.

Facebook
YouTube
Instagram