71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

„SKiBA” zatrudni nauczyciela-bibliotekarza

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu zatrudni nauczyciela-bibliotekarza z uprawnieniami pedagogicznymi.
Miejsce pracy: biblioteka szkolna.
Wymiar etatu: 1 etat (30 godzin tygodniowo).
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę zawarta na 1 rok z możliwością przedłużenia.
Wynagrodzenie: zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego.
Oferty można składać osobiście w sekretariacie szkoły, drogą pocztową (PSAK SKiBA, ul. Niemcewicza 2; 50-238 Wrocław) lub elektroniczną (skiba@skiba.edu.pl) do dnia 20 września 2019.

Facebook
YouTube
Instagram