71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Zdobądź unikalny zawód i bądź konkurencyjny na rynku pracy!

Nauka w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu jest bezpłatna, trwa 2 lata, (cztery semestry), kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem dyplomowym. Absolwenci otrzymują państwowy dyplom ukończenia szkoły artystycznej oraz tytuł zawodowy w wybranym kierunku (PRK-V – kwalifikacja pełna na poziomie piątym Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji).

Kto może podjąć naukę?
• Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bez matury).
• Maturzyści tegoroczni i poprzednich roczników.
• Studenci, chcący zdobyć dodatkowy zawód.
• Osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

 

SKiBA – przede wszystkim zdobędziesz zawód, ale to nie wszystko!

Nasza szkoła może być etapem na drodze dalszego kształcenia, ponieważ stanowi doskonałe przygotowanie dla osób, które planują swoją ścieżkę rozwoju na studiach kierunkowych m. in. w takich specjalizacjach jak film, pantomima, teatr, taniec, bibliotekoznawstwo czy filologia.

Ukończenie SKiBY, to także uzupełnienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i poszerzenie potencjału, dla tych, którzy potrzebują zdobyć praktyczne umiejętności, a nie stać ich na dodkowo płatne kursy i szkolenia.

Sam zobacz – oferujemy Ci całe spektrum możliwości, tylko od Ciebie zależy co dla siebie wybierzesz!

Osoby przyjezdne mogą korzystać z Państwowej Bursy Szkół  Artystycznych. Rezerwacje noclegów należy ustalać we własnym zakresie.

Przykładowe miejsca pracy absolwentów Studium
Absolwenci wyżej wymienionych eksperymentalnych zawodów powinni, po ukończeniu Studium, znaleźć pracę w takich miejscach jak np. domy, centra i ośrodki kultury, ogniska i świetlice środowiskowe, biblioteki, księgarnie, szeroko rozumiany amatorski ruch artystyczny i jego różne agendy, środowiskowe domy pomocy społecznej, domy seniora, dyskusyjne kluby filmowe, kluby książki, warsztaty terapii zajęciowej, przedszkola i szkoły integracyjne, domy dziecka, ośrodki socjoterapii, ośrodki dla osób niepełnosprawnych, ośrodki pracy z osobami wykluczonymi społecznie, ośrodki organizacji czasu wolnego, lokalne stacje radiowe i telewizyjne, stowarzyszenia i fundacje, muzea i galerie sztuki, portale internetowe, sanatoria, samozatrudnienie (działalność gospodarcza)

NIEZBĘDNIK REKRUTACYJNY

NASZE KIERUNKI

JAK APLIKOWAĆ DO SKIBY?

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Facebook
YouTube
Instagram