71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

TERMINY ZJAZDÓW I PLANY ZAJĘĆ 

SEMESTR ZIMOWY

* Zastrzega się prawo do zmian, w związku z tym zalecamy, aby na bieżąco, szczególnie przed zjazdem, weryfikować rozkład zajęć.

 

** W zależności od decyzji Rządu i wprowadzanych obostrzeń związanych z COVID-19, plany zajęć oraz charakter ich prowadzenia mogą ulec zmianie.

Facebook
YouTube
Instagram