71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

mLegitymacja

Przystąpiliśmy do projektu mLegitymacja

To nic innego jak legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel.

Jest ona bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów, którzy nie ukończyli 24 roku życia, do ulgowych (37%) przejazdów kolejowych, czy autobusowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (DzU z 2002 r. nr 179, poz. 1495, z późn. zm.) w § 9 ust. 1 pkt 1).

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

Facebook
YouTube
Instagram