71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Michał Kott

Nauczyciel dyplomowany,
od 01.09.2018 DYREKTOR 
Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA”
we Wrocławiu

Prowadzone zajęcia:

 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej,
 • Wiedza o tańcu.

 

Publikacje:

 • Ruch i choreoterapia jako konieczny element funkcjonowania w okresie późnej dorosłości  [w:] Przegląd Biblioterapeutyczny Wrocław 2017, t. VII, nr 1, s. 67-74, red. Wiktor Czernianin, ISSN 2391-971X

 • Animacja jako metoda aktywizacji osób starszych [w:] Przegląd Biblioterapeutyczny Wrocław 2015, t. V, nr 2, s. 33-42, red. Wiktor Czernianin, ISSN 2391-971X

 • Warunki życiowe seniorów we współczesnej rodzinie w kontekście funkcjonowania instytucjonalnych form aktywności [w:] Przegląd Biblioterapeutyczny Wrocław 2015, t. V, nr 2, s. 43-52, red. Wiktor Czernianin, ISSN 2391-971X

 • Tango na liście UNESCO [w:] Zapisać taneczność. Wrocław 2014, s. 11-16, red. Krystyna Hrycyk, ISBN 978-83-933530-5-7

 • Taniec w przestrzeni historycznej jako element pełniący funkcje edukacyjne, społeczne oraz wychowawcze [w:] Zapisać taneczność. Wrocław 2014, s. 131-139, red. Krystyna Hrycyk, ISBN 978-83-933530-5-7

 

Projekty:

 • IV Ogólnopolski Turniej Tańca w kategoriach senioralnych pt „SKIBA DANCE – Wrocław 03.06.2017 r.;
 • III Ogólnopolski Turniej Tańca w kategoriach senioralnych pt „SKIBA DANCE – Wrocław 11.06.2016 r.;
 • II Ogólnopolski Turniej Tańca w kategoriach senioralnych pt „SKIBA DANCE – Wrocław 23.05.2015 r.;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca w kategoriach senioralnych pt „SKIBA DANCE – Wrocław 24.05.2014 r.;
 • Kurs dla seniorów pt. „Roztańczona jesień” Studium III wieku – Wrocław 2014
 • Kurs dla seniorów pt. „O finansach w bibliotece” Studium III wieku – Wrocław 2013
 • Spotkania i Warsztaty pt. Roztańczony Dzień Praw Kobiet, Wrocław SKiBA 8.03.2011 r.;
 • Konferencja: Animacja w Edukacji – Taniec, Wrocław SKiBA 28–29.04.2010 r.

 

Obszary zainteresowań:

Istotą moich zainteresowań jest ruch i jego rodzaje, geneza jego powstawania oraz pełnione funkcje w kulturach europejskich oraz azjatyckich. Jako tancerz klasy mistrzowskiej „A”, szczególnie koncentruję się na Tańcu Towarzyskim oraz metodyce jego nauczania. Animując środowisko tancerzy organizuję kolejne edycje Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „SKiBA DANCE”, który na stałe wpisał się w tradycję Studium. Interesują mnie również zagadnienia ekonomiczne oraz nauki o zarządzaniu tak przydatne przy organizacji przedsięwzięć czy realizowaniu projektów.

 

Udział w gremiach:

Członek Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych

 

Nagrody:

Nagroda Indywidualna II stopnia – za szczególny rozwój edukacji artystycznej w Polsce, przyznana przez Centrum Edukacji Artystycznej – przyznana 14.10.2017 roku.

Facebook
YouTube
Instagram