71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

mgr Marta Chanas-Nowicka

Nauczyciel kontraktowy

 

Prowadzone zajęcia:

Lektorat języka niemieckiego.

 

Najważniejsze projekty:

  1. Współpraca z terapeutami w grupach wczesnego wspomagania rozwoju-zabawy integracyjne jako pomoc w nawiązywaniu kontaktu i uspołecznianiu, arteterapia, wyszukiwanie bajek terapeutycznych do tłumaczenia;
  2. Opracowanie ćwiczeń animacji językowej i nauki języka obcego jako narzędzia komunikacji dla dzieci ze spektrum autyzmu;
  3. Współpraca z Dolnośląską Fundacją Ochrony Zdrowia – szukanie nowych obszarów reklamy m.in. w internecie, pozyskiwanie sponsorów, organizowanie współpracy i wzajemnego wsparcia rodziców, opiekunów prowadzących terapię i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych;
  4. Współpraca z Animatorami (nieprzypadkowo pisane z wielkiej litery) fundacji „DR. CLOWN”;
  5. Tłumaczenie artykułu prof. Wolfganga Haessnera Obraz upośledzonych umysłowo w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, „Biblioterapeuta” Nr 4 (41) 2007.

Inne projekty:

  1. współautorka programu nauczania języka niemieckiego w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”;
  2. autorka programu zajęć Integracja przez taniec podczas międzynarodowego projektu „Erlebnisspedagogik” – Lindow 2001;
  3. działania animacyjne i tłumaczenie podczas trójfazowego szkolenia Animatorów Wymiany Międzynarodowej Marsylia 1999, Sete 2000, Berlin 2001, Wrocław 2001.

Obszary zainteresowań:

Literatura, ostatnio szczególnie biblioterapia, wciąż podróże i sport, turystyka aktywna, taniec (pomimo mojej niepełnosprawności stopnia lekkiego uprawiam turystykę rowerową). Animacja wymiany międzynarodowej (szczególnie, gdy działania przeciwdziałają niszczącym stereotypom i uprzedzeniom między narodami i grupami społecznymi). Psychologia. Film, także praca przy realizacji filmowej, zorganizowałam ekipę do realizacji filmu dokumentalnego, praca w toku.

Udział w gremiach:

Współpraca z Działem Wymiany Międzynarodowej AZS na Politechnice Wrocławskiej – tłumaczenia, współudział w działaniach animacyjnych podczas wymiany międzynarodowej, tłumaczenia dla Centrum Transferu Technologii na Politechnice Wrocławskiej, tłumaczenia w Szkole Języków Obcych „Yellow” we Wrocławiu.

Facebook
YouTube
Instagram