71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

mgr Katarzyna Łuczyńska

Nauczyciel kontraktowy, związany z placówką od 1.09.2012 r.

Prowadzone zajęcia:

Historia pantomimy,
Techniki pantomimy,
IDWA – Interdyscyplinarne warsztaty animacji,
Metodyka działań pantomimicznych.

 

Animator kultury, pedagog, aktor-mim, reżyser, autor scenariuszy do spektakli pantomimicznych, prezes Fundacji Pantomima, członek Rady Muzealnej Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego, aktor FreeMotion Group (teatru zrzeszającego młode pokolenie wrocławskich mimów) oraz repertuarowego teatru dla dzieci we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.

Zainteresowania:

Obszar moich zainteresowań badawczych stanowi sztuka mimiczna.

Publikacje:

  • K. Łuczyńska, Zawód – Artysta Pantomimy. O sposobie pracy Henryka Tomaszewskiego z aktorem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, Nietakt!t”, Pantomima, 9/2012, s. 9-13.
  • K. Łuczyńska, „…idzie i przemija, marzy i działa…” Rozmowa z Markiem Oleksym, Nietakt!t”, Pantomima, 9/2012,, s. 14-17.
  • Aktorzy o pracy z Henrykiem Tomaszewskim, wybór tekstów: Katarzyna Łuczyńska, Nietakt!t”, Pantomima, 9/2012, s. 17-21.
  • Katarzyna Łuczyńska, Kebabocentryzm, „Dalej…”, 01.02.2008r.
  • Katarzyna Łuczyńska, Refleksje o społeczeństwie, „Dziennik Teatralny”, 25.02.2009r.
  • 2011– Relacja z przebiegu XI Międzynarodowego Festiwal Sztuki Mimu w Warszawie na łamach Dziennika Teatralnego.
  • 2009 – Relacja z przebiegu IX Międzynarodowego Festiwal Sztuki Mimu w Warszawie na łamach Dziennika Teatralnego.
  • 2009 – Relacja z przebiegu festiwalu „Dialog Wrocław” na łamach gazety festiwalowej.

Najważniejsze projekty:

od 2012 – partner Mime Fest – Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimicznej w Czechach.
1.06.–31.12.2013  „Karpacka Pracowania Pantomimy”, Fundacja Pantomima
4.01.–31.05.2013 „Pracowania Pantomimy”, Fundacja Pantomima
Współtwórca, pomysłodawca i koordynator projektów; pedagog zajęć z zakresu teorii teatru i historii pantomimy skierowanych do adeptów pantomimy z całej Polski.

10.07–30.11.2014 „Karpacka Pracowania Pantomimy II edycja”,
10.06–30.11.2015  „Karpacka Pracownia Pantomimy – III edycja”
1.05–31.12.2016  „Karpacka Pracownia Pantomimy – IV edycja”
Współtwórca, pomysłodawca i koordynator projektów; prelegent wykładów o Henryku Tomaszewskim; pedagog i pomysłodawca autorskich zajęć ruchowych z elementami pantomimy, kinezjologii i teatru dla dzieci.                     

MIMESIS 2015, 2016
Opiekun artystyczny spotkań z pantomimą, mimem i teatrem ruchu

12.08–22.08.2013 „Wymiana teatralna Wrocław-Wiesbaden”, Niemcy
Prowadzenie międzynarodowego projektu artystycznego w ramach polsko-niemieckiej wymiany  młodzieży; realizacja autorskich warsztatów teatralnych; reżyseria spektaklu pantomimicznego „Spotkanie”.

01.09–30.06.2013 „Świadomi siebie”,  Fundacja Pantomima
Współtwórca i koordynator projektu dla młodzieży: realizowanego ze środków Gminy Wrocław we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. H. Tomaszewskiego; pedagog autorskich zajęć teatralnych oraz animacyjnych; współtwórca scenariusza oraz reżyser spektaklu „Sen”.

01.02.–30.12.2012, Fundacja „Teatr Nie-Taki”
Współtwórca i koordynator projektu dla młodzieży: „Razem przeciw! Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych” realizowanego ze środków Gminy Wrocław we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Pedagog autorskich zajęć z zakresu animacji oraz edukacji teatralnej; współtwórca scenariusza i asystent reżysera.

01.02.-30.11.2010, Fundacja „Teatr Nie-Taki”
Współtwórca projektu dla młodzieży: „Profilaktyka uzależnień w spektaklach teatralnych” realizowanego ze środków Gminy Wrocław we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. H. Tomaszewskiego. Pedagog autorskich zajęć z zakresu animacji oraz edukacji teatralnej; współtwórca scenariusza i asystent reżysera.

01.07.– 05.11.2009, Fundacja „Teatr Nie-Taki”,
Pomysłodawca projektu „Teatr Nie-Taki w tramwaju”,  Tramwaj nr 4, Wrocław; organizator działania animacyjno-happeningowego „Teatr Nie-Taki w tramwaju”; koordynator (organizacja pracy 40 osób – preformerów, aktorów, muzyków oraz współpraca z MPK we Wrocławiu).
2012 – Współprzygotowanie numeru gazety nietak-t! poświęconego teatrowi pantomimy.

25.10.–31.12.2013 „Akademia Małego Mima”, Fundacja Pantomima
01.03.–31.12.2014 „Akademia Małego Mima- II edycja”, Fundacja Pantomima
10.02.–31.12.2012 „Akademia Małego Mima- III edycja”, Fundacja Pantomima
Współtwórca, pomysłodawca i koordynator projektów; pedagog i pomysłodawca autorskich zajęć ruchowych z elementami pantomimy, kinezjologii i teatru dla dzieci.

2013–2017 – Teatr Pod Kolumnami”, Klub Pod Kolumnami i Fundacja Pantomima – współprowadzenie młodzieżowo-studenckiego teatru pantomimy.

2017 – Wykład w języku angielskim w Instytucie Teatralnym w Pradze w Czechach na temat „Wpływów pantomimy francuskiej na pantomimę polską”.

Udział w gremiach:

Fundacja Pantomima, http://fundacjapantomima.pl/
Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu ze zbiorów H. Tomaszewskiego, http://www.muzeumzabawek.pl/

Facebook
YouTube
Instagram