71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

mgr Grażyna Bielawska

Nauczyciel kontraktowy

 

Prowadzone zajęcia:

Plastyka ciała. Zadania aktorskie,etiudy i mimodramy.

 

Najważniejsze projekty:

Warsztaty pantomimiczne.
Aktorka-mim Wrocławskiego Teatru Pantomimy w latach 1969-1991, rezyseria i warsztaty pantomimiczne z młodzieżą.

Inne projekty:

Lekcje baletowe z dziećmi i młodzieżą Cztery pory życia – reżyseria.

Obszary zainteresowań:

Teatr uchu, teatr dramatyczny, taniec klasyczny, taniec charakterystyczny, pantomima.

Udział w gremiach:

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego – Pantomima; www.pantomima.wroc.pl

Facebook
YouTube
Instagram