71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

mgr Genowefa Surniak

ZASTĘPCA DYREKTORA KIEROWNIK WYDZIAŁU BIBLIOTEKARSKIEGO Nauczyciel dyplomowany, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie bibliotekarstwa. Prowadzone zajęcia: Biblioterapia, Problemy społeczne osób chorych i niepełnosprawnych, Wiedza o czytelnictwie.  

Publikacje, projekty:

  1. Bajki relaksacyjne: prace uczestników warsztatów prowadzonych przez Genowefę Surniak w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – Poznań, 2008;
  2. Bajki psychoedukacyjne – Poznań, 2006;
  3. Bajki terapeutyczne – Poznań, 2004.

 

Obszary zainteresowań:

Literatura, czytelnictwo, biblioterapia, bajka terapeutyczna, bajkoterapia, arteterapia.

Udział w gremiach:

Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (PTB), Sekretarz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Oddział we Wrocławiu, Członek Redakcji Biblioterapeuty – kwartalnika PTB.

Kontakt:

skiba@skiba.edu.pl; tel. (71) 322 20 68, (71) 322 76 82.

Facebook
YouTube
Instagram