71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
 

mgr Damian Białecki

Nauczyciel dyplomowany

Prowadzone zajęcia:

Akompaniator do zajęć tanecznych, oraz nauczyciel rytmiki i muzykoterapii.

 

Zainteresowania:
Psychologia dziecięca.

Poza szkołą prowadzi zajęcia muzyczne w przedszkolach oraz muzykoterapię z dziećmi wymagającymi terapii.

 

Facebook
YouTube
Instagram