71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
 

mgr Aleksandra Misiek

Nauczyciel dyplomowany

Prowadzone zajęcia:
Historia filmu
Scenariusz filmowy
Wiedza o filmie
Warsztaty filmu animowanego

 

Projekty:
Przygotowywanie corocznych pokazów filmowych na Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Lubuskie Lato Filmowe”
Warsztaty filmu animowanego w technice klasycznej: sypanka, wycinanka, plastelina
Filmowe portrety dokumentalne Kobieta 2015 i Mężczyzna 2016
Przegląd dorobku filmowego SKiBy w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Obszary zainteresowań:
Literatura
Film polski i europejski
Związki filmu z malarstwem
Historia Wrocławia
Piłka nożna (liga angielska)
Zamki i rezydencje polskie

Uczestnictwo w gremiach:
Przewodnicząca NSZZ “Solidarność”

Facebook
YouTube
Instagram