71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

MALARSTWO KOBIET ZATRZYMANE W KADRZE

KONKURS ARTYSTYCZNY

Przez wieki toczy się batalia o rolę kobiet w historii sztuki. Choć wiele się zmieniło, w praktyce większość z nas kojarzy wielkie dzieła z twórczością mężczyzn.

Kobiety utożsamiane były głównie z tematem wytworów artystycznych, mimo aktywnego udziału jako twórczynie dzieł. Artystki zajmowały się profesjonalnie malarstwem, rzeźbą bądź innym dziedzinami sztuki, nierzadko będąc prekursorkami nowych zjawisk czy nurtów.

W konkursie chcemy zwrócić uwagę na rolę kobiet w malarstwie, przypominając ich sylwetki i obrazy. Niech dzieła sztuki wybranych artystek staną się inspiracją, kadrem do stworzenia „żywego obrazu” i własnej interpretacji dzieła, udokumentowanej fotograficznie.

Tradycja żywych obrazów (franc. tableaux vivants) sięga początków XVIII w., a ich największa popularność przypada na przełom XIX i XX w., kiedy to fotografie żywych obrazów upozowanych przez amatorów, bądź zawodowych aktorów, sprzedawane były w formie pocztówek.

Szczeóły konkursu znajdują się ponizszym regulaminie.

Facebook
YouTube
Instagram