71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

Znajdziesz tutaj harmonogram organizacyjny  danego roku szkolnego z podziałem na semestry. 

SEMESTR ZIMOWY

SEMESTR LETNI

Facebook
YouTube
Instagram