71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
Kino nie jest sztuką filmowania życia.
Kino jest tym, co jest między sztuką i życiem
Jean Luc Godard

ANIMATOR DZIAŁAŃ FILMOWYCH

Honorowy Patronat nad kierunkiem

Opis zawodu

To zawód dla tych, którzy kochają film, są zainteresowani pracą w grupie, organizowaniem rozmaitych spotkań, kreacją własnych pomysłów, realizacją artystycznych wizji, budzeniem potencjałów tkwiących w ludziach poprzez działania zorientowane wokół filmu i jego szerokiego wykorzystania w różnych formach pracy w środowisku lokalnym.

Kształcenie zawodowe odbywa się w 3 modułach

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Warsztat reżyserski
 • Podstawy realizacji telewizyjnej i filmowej
 • Warsztat scenopisarski
 • Montaż i korekcja barwna

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Najważniejsze kierunki w historii kina
 • Kino epoki cyfrowej
 • Kino autorskie

III moduł – laboratorium animacji

 • Warsztaty filmowe w pracy z różnymi grupami wiekowymi
 • Praktyki w centrach kultury
 • Prowadzenie autorskich scenariuszy zajęć edukacji filmowej

Kształcenie do zawodu animatora działań filmowych wzmocnione jest obszernym spektrum przedmiotów z zakresu wiedzy o kulturze i jej animacji, różnych dziedzinach sztuki oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do podejmowania rozmaitych inicjatyw w środowiskach lokalnych.

 

Perspektywy zawodowe

Kierunek przygotowuje w sposób praktyczny do pracy: w centrach kultury, Młodzieżowych Domach Kultury, placówkach oświatowych, telewizjach internetowych, centrach informacji kulturalnej, lokalnych mediach, przy eventach i festiwalach. Dla chętnych istnieje możliwość przygotowania teczki do artystycznych szkół filmowych.

W ramach realizacji tego kierunku współpracujemy z:

 • Centrum Technologii Audiowizualnych;
 • Festiwalem Dziecięcych Form Filmowych „Halo Echo„
 • Festiwalem Filmowym w Łagowie

Adresaci

Naszymi adresatami są młodzi ludzie, którzy chcą nauczyć się ABC rzemiosła filmowego w praktyce (cyfrowy sprzęt filmujący, statyw, rekorder dźwięku, mikrofon), pracy w programie montażowym Adobe Premiere, zorganizowania małego planu filmowego (na potrzeby realizacji reklam, newsów, reportaży, etiud fabularnych), podstaw scenopisarstwa i języka filmowego, tworzenia vlogów, kanałów internetowych do publikacji prac filmowych. Dowiedzą się również, jak w praktyce zorganizować i przeprowadzić warsztaty filmowe, mobilne akcje edukacji filmowej, zajęcia filmowe dla różnych grup wiekowych w tym również zajęcia z filmoterapii.

 

Dlaczego warto?

Bo dwa lata pracy w naszej szkole zaowocują konkretnymi efektami: słuchacze pod okiem ekspertów z branży zrealizują autorskie projekty, cykl reklam społecznych oraz wspólną etiudę fabularną lub dokumentalną, która zostanie zaprezentowana na wydarzeniach i festiwalach filmowych.

Facebook
YouTube
Instagram