71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Radosław Łazarz

Nauczyciel kontraktowy

Prowadzone zajęcia:

  • Filozoficzne i socjologiczne podstawy zdrowia i choroby,
  • Wiedza o filmie,
  • Historia filmu,
  • Filmoterapia,
  • Podstawy filmoterapii.

 

Pracuje w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu. Współpracuje z  Dolnośląską Szkołą Wyższą. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim czeska reformacja oraz późniejsze konstrukcje ideowe do niej się odnoszące. Zajmuje się poza tym historią filozofii i polityki oraz antropologią wiedzy i medycyny w epoce wczesnonowożytnej. Pasjonat i miłośnik kina.
Facebook
YouTube
Instagram