71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Magdalena Chacko

Nauczyciel mianowany

Prowadzone zajęcia:

 • Wiedza o literaturze,
 • Literatura polska i światowa,
 • Organizacja spotkań animujących czytelnictwo,
 • Animacja czytelnictwa wybranych grup społecznych,
 • Metodyka działań praktycznych,
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji,
 • Praktyki zawodowe.

 

Najważniejsze publikacje i projekty:

 1. Dramat i teatr Juliusza Słowackiego. Rekonesans, UWr, Wrocław 2006;
 2. Słowacki na wrocławskich scenach, w przygotowaniu do druku;
 3. Sami tu szatani grają komedią ze mną… najsmutniejszą. Słów kilka o inspiracjach komediowych w twórczości Juliusza Słowackiego, „Prace Literackie”, pod red. prof. M. Ursela, nr XLIX, Wrocław 2009;
 4. 16.10.2009 r. wykład literacki Słowacki a teatr zorganizowany podczas „Wieczoru z Juliuszem Słowackim” w ramach autorskiego programu Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej pt. Rany Julek! Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o Słowackim;
 5. Szkolenie Bibliotekarzy Powiatu Dzierżoniowskiego. Wygłoszenie wykładu: Literatura Współczesna.

Ważniejsze z realizowanych projektów

 1. Udział w organizacji konferencji Edukacja w animacji – Taniec;
 2. Pomoc w przygotowaniu wystawy Kręcioły Studium z okazji 50-lecia działalności Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu;
 3. Pomoc w organizacji Roztańczonego Dnia Praw Kobiet – 8 marca 2011 r.

Obszary zainteresowań:

Fotografia, teatr, literatura polska i powszechna, historia sztuki, życie kulturalne Wrocławia, tradycje i obyczaje mieszkańców innych krajów, historia literatury i terapeutyczne funkcje literatury.

Facebook
YouTube
Instagram