71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Łukasz Michoń

dr Łukasz P. Michoń

Nauczyciel mianowany

 

Prowadzone zajęcia:

 • Wiedza o społecznościach lokalnych,
 • Wiedza o animacji kultury,
 • Podstawy wiedzy o kulturze,
 • Praktyki zawodowe.

(Zajęcia prowadzone według autorskich programów nauczania)

Najważniejsze zrealizowane projekty:

 1. W grupie artystycznej Miastospółka organizacja wystawy w ramach Podwodnego Wrocławia 2011 organizowanego przez Browar Mieszczański we Wrocławiu. Film z wystawy: https://www.youtube.com/watch?v=3sM-XzXysgU
 2. Scenariusz, reżyseria i produkcja multimedialnego słuchowiska „Brazylia” grupy Miastospółka w ramach festiwalu słuchowisk multimedialnych, Wrocław, 10-18.12.2011 organizowanego przez stowarzyszenie Rity Baum. Trailery słuchowiska: https://www.youtube.com/watch?v=KUXYBCD-ElY
 3. Warsztaty kreatywnego pisania zakończone prezentacją słuchowiska w wykonaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w Ostoi, Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Litomska 10-17.12.2011.
 4. Organizacja interdyscyplinarnej wystawy „Bez(do)mnie”, która była efektem wspólnych działań studentów z architektonicznego koła naukowego, młodych animatorów kultury ze SKiBY oraz osób bezdomnych pozostających pod opieką Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Muzeum Współczesne we Wrocławiu, 11.5.12–28.5.12. https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/bezdomnie/
 5. W ramach Wszechnicy Teatralnej – scenariusz i prowadzenie rozmowy performatywnej pod tytułem „Nietypowy Obrzęd Dziadów. Kobieta i kobiecość.”25 lutego 2014, Scena Kameralna Teatru Polskiego. https://www.teatrpolski.wroc.pl/wszechnica-teatralna-25-02-2014-nietypowy-obrzed-dziadow-kobieta-i-kobiecosc/
 6. Scenariusz i prowadzenie rozmowy performatywnej z Agnieszką Kłos na temat „Muzyka w Auschwitz” w Rzeszowie 14 września 2014, w ramach festiwalu „Preteksty Kulturalne – Dziedzictwo Żydowskie” odbywających się podczas XXII Europejskich Dni Dziedzictwa. http://www.imprezy.rzeszow.pl/imprezy/preteksty-kulturalne-dziedzictwo-zydowskie-5117.html
 7. Udział w panelu dyskusyjnym: „Dzieje grzechu/dzieje skandalu” zorganizowanym przez Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytut im Jerzego Grotowskiego 22.01.2016.

http://www.kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/?p=6507

 1. Udział w IV Zlocie Młodych Badaczy Kultury (17-18.03.2016) zatytułowanym: „Jaka jakość? Igranie (z) jakością we współczesnej humanistyce” organizowanej przez Koło naukowe Doktorantów przy studiach Nauk o Kulturze w partnerstwie z ASP we Wrocławiu pod patronatem Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr oraz Instytutu Kulturoznawstwa oraz Instytutu Historii Sztuki UWr, z referatem: „Czy badacze kultury są gotowi uznać istnienie Homo electronicus? O korzyściach płynących z uznania człowieka kwantowego.”
 2. Udział w VI Zlocie Młodych Badaczy Kultury (10-12.05.2018) tworząc tandem projektowy z Markiem Ruszkiewiczem pracującym nad tworzeniem identyfikacji wizualnej wrocławskiej akcji animacyjnej SMOK Elektrosmog https://zlotkultury.weebly.com/program.html
 3. Wsparcie animacyjne projektów realizowanych na osiedlu Lipa Piotrowska w ramach WBO 2019, 2020

https://www.facebook.com/ecegiela/posts/1193534570856520

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wyniki-glosowania-wbo-2019

 1. Założenie i administrowanie grupy: „Animacja w czasie kwarantanny. Inspirujemy, wspieramy, działamy”: https://www.facebook.com/groups/225751545286700
 2. Animacyjne wsparcie akcji: „Przyłbice 3d dla lekarzy – okręg Wrocław”:

https://www.facebook.com/lmichon81/posts/3136849743014203

 1. Organizacja międzyinstytucjonalnego wsparcia podczas pandemii 2020 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu: https://www.facebook.com/lmichon81/posts/3164891636876680
 2. Wystąpienie inauguracyjne zatytułowane: „Wsparcie animacyjne przy realizacji projektów w ramach Budżetów Obywatelskich jako szansa dla szkół Animatorów Kultury” na konferencji: “WSPÓLNE WIZJE ANIMACJI – TEORIA I PRAKTYKA”, Wrocław 21.05.2021 r.: https://skiba.edu.pl/wspolne-wizje-animacji/

Wybrane publikacje :

Książka:

 1. Mechanizm rytualny. O modelu ofiarniczego ustanawiania nowego ładu politycznego, Wrocław 2016, ISBN 978-83-933530-8-8, ss. 235. Książka jest dostępna także w wersji cyfrowej w trzech formatach epub, mobi i pdf, ISBN: 978-83-933530-7-1.

Linki do wersji cyfrowych:

 1. https://woblink.com/ebook/mechanizm-rytualny-lukasz-p-michon-28846u
 2. https://www.academia.edu/30225747/Mechanizm_rytualny_O_modelu_ofiarniczego_ustanawiania_nowego_%C5%82adu_politycznego_pdf
 3. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/82377/edition/78943?language=pl

Wybrane teksty:

 1. O korzyściach płynących z uznania człowieka kwantowego, [w:] Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce, pod redakcją Michała Kasprzaka, Zofii Reznik, Celiny Strzeleckiej, wrocławskie Huby oraz Przedmieścia Mikołajskie i Oławskie, wrzesień 2017, s. 60-76. (http://wersja.org/jaka-jakosc/ )
 2. O pewnym projekcie antropologii wspierającej proces kreowania rzeczywistości, [w:] LUD, t. 97, 2013. Tom redagowany przez prof. Katarzynę Kaniowską.
 3. O humbugizacji antropologii [w:] Antropologia zaangażowana (?), F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik (red.), Kraków 2010, s. 47-56. (współautor Marek Pawlak)
 4. Kloszariada. Czyli antropolodzy po drugiej stronie zwierciadła [w:] Tematy z Szewskiej. Zwierciadło, nr 1(3)/2009, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 87-115, ISSN: 1898-3901 (współautor Marek Pawlak)
 5. O antropologicznych zabawach z wyobraźnią [w:] Tematy z Szewskiej. Wyobraźnia, nr 1(2)/2008, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 95 – 105, ISSN: 1898-3901
 6. Między ciszą i dźwiękiem, na moście linowym kołysanym przez wiatr… [w:] Tematy z Szewskiej. Cisza, nr 1/2007, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 160 – 166, ISSN: 1898-3901

Prowadzenie kanałów edukacyjnych na You Tube:

 1. Mechanizm Rytualny: https://www.youtube.com/channel/UCN-RAKhJrs8M-X31WERAYzg
 2. SMOK Elektrosmog: https://www.youtube.com/channel/UCBFPytVnG2-dZdd6DMEhNwQ/featured

Wsparcie recenzyjne czasopism naukowych:

 1. Tematy z Szewskiej: https://tematyzszewskiej.pl/index.php/o-tematach/
 2. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej: http://www.zew.uni.wroc.pl/?aktualnosci,40

 

Obszary zainteresowań:

+ Praktyczne zastosowanie modeli antropologicznych do diagnozy i zmiany wzorów kulturowych w ramach autorskiej metody „analizy symultanicznej”

+ Wsparcie animacyjne dla liderów WBO

+ Wsparcie animacyjne dla naukowców, wynalazców, artystów i aktywistów

+ Doradztwo animacyjne związane z uwolnieniem potencjałów w życiu osobistym, rodzinie, firmie

+ Popularyzowanie wiedzy specjalistycznej

+ Praktyczne zastosowanie rytuału w życiu codziennym

+ Sztuka życia

Facebook
YouTube
Instagram