71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
 

dr Łukasz Michoń

Nauczyciel kontraktowy

 

Prowadzone zajęcia:

Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej.

Najważniejsze teksty:

  1. W poszukiwaniu ciszy. Etnograficzna podróż po Wrocławiu [w:] Tematy z Szewskiej. Cisza, nr 1/2007, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 11 – 21, ISSN: 1898-3901 (współautor Marek Pawlak)
  2. O antropologicznych zabawach z wyobraźnią [w:] Tematy z Szewskiej. Wyobraźnia, nr 1(2)/2008, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 95 – 105, ISSN: 1898-3901
  3. Kloszariada. Czyli antropolodzy po drugiej stronie zwierciadła [w:] Tematy z Szewskiej. Zwierciadło, nr 1(3)/2009, pod red. Adama Palucha, Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 87-115, ISSN: 1898-3901 (współautor Marek Pawlak)
  4. O humbugizacji antropologii [w:] Antropologia zaangażowana (?), F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik (red.), Kraków 2010, s. 47-56.

 

Najważniejsze z realizowane projekty:

  1. W ramach projektu fundacji Rity Baum „Czytanie w ciemnościach” napisanie scenariusza i reżyseria scenicznego przedstawienia tekstu „Brazylia”. Projekt multisensoryczny przeznaczony jest głównie dla odbiorców niewidomych.
  2. Pomysł, scenariusz i reżyseria postmodernistycznego filmu dokumentalnego o żałobie narodowej jako wydarzeniu medialnym, na podstawie swojego nie opublikowanego artykułu „Żałoby narodowej nie było”.
  3. Przygotowanie do badań współpracujących z bezdomnymi ze Schroniska św. Brata Alberta we Wrocławiu działających w zespole filmowym Cinema Albert Production. Wspólne badania mają się zakończyć wspólnym pisaniem scenariusza, realizacją filmu dokumentalnego oraz wystawą prac fotograficznych.

 

Obszary zainteresowań:

Interesuję się łączeniem nauki i sztuki oraz działaniami zaangażowanymi społecznie uwzględniającymi te dwa rodzaje wiedzy o świecie. Ponadto zajmuję się badaniami współpracującymi, badaniami w działaniu, metodami jakościowymi, intermedialnością, współczesnymi przejawami myślenia magicznego, performowaniem wiedzy antropologicznej oraz specyfiką ludzi żyjących w „drugim obiegu”.

 

Udział w gremiach:

Redaktor interdyscyplinarnego czasopisma Tematy z Szewskiej – www.tematyzszewskiej.pl

Facebook
YouTube
Instagram