71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr hab Daria Milecka

Od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 pełniła funkcję
KIEROWNIKA WYDZIAŁU ANIMATORÓW KULTURY.

Prowadzone zajęcia:

Metody i techniki plastyczne.

 

Studia w PWSSP we Wrocławiu: Wydz. AW i WP oraz MG i RZ (1991–1996). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. W. Gołkowskiej. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim (1985 -1990), dyplom z kulturoznawstwa pod kier. prof. S. Pietraszki. Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prowadzi Pracownię Słowa i Obrazu oraz Pracownię Rysunku. Od 2000 r. współpracuje z Państwowym Pomaturalnym Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy „SKIBA”. Prowadzi w Studium zajęcia z następujących przedmiotów: wstęp do wiedzy o sztuce, podstawy wiedzy o sztukach plastycznych, warsztat arteterapii, warsztat metodyczny i twórczy.

 

Publikacje, projekty:

Udział w ponad 100 wystawach krajowych i zagranicznych, sympozjach, plenerach malarskich, konferencjach (m.in. Galeria Działań w Warszawie, Galeria El w Elblągu, Galeria 72 w Chełmie, Galeria Labirynt w Lublinie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Austria Center Vienna).

Współtwórca grupy artystycznej „Kontynuacja i Sprzeciw” działającej od 1996 r. pod patronatem prof. Wandy Gołkowskie i Jana Chwałczyka.

Prace w kolekcjach, m.in., Gerarda Bluma w Muzeum Modern Art w Hünfeld, Forum Konkrete Kunst w Erfurcie, Musée du Petit Format w Nismes (Belgia).

Obszary zainteresowań: Zajmuje się malarstwem oraz badaniem relacji pomiędzy obrazem a słowem (zarówno aspektem historycznym, jak i współczesną koegzystencją tych dwóch mediów w sztukach wizualnych).

Udział w gremiach: prezes Stowarzyszenia Kontynuacja i Sprzeciw, członek Stowarzyszenia Gromada Pogody Ciała oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Facebook
YouTube
Instagram