71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

 

dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik

Od 1 września 2006 r. do  31 sierpnia 2012 r. pełniła funkcję

KIEROWNIKA WYDZIAŁU ANIMATORÓW KULTURY.

Nauczyciel dyplomowany

 Prowadzone zajęcia:

  • Psychologia,
  • Choreoterapia,
  • Podstawy pomocy psychologicznej,
  • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji.

 

Projekty:

  1. Projekt animacyjny Jestem dla słuchaczy pierwszego roku;
  2. Uzależnienia w spektaklach (z grupą licealistów, na terenie Wrocławskiego Teatru Pantomimy);
  3. badania statutowe w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszary zainteresowań:

Psychologia humanistyczna, problematyka sensu życia, aspekt rozwojowy – podnoszenie jakości życia oraz z zagadnienia psychologii wychowawczej z oddziaływaniami psychoprofilaktycznymi, zasady i główne problemy w prowadzeniu grupy rozwojowej, problematyka wysokogórska i jej znaczenie dla funkcjonowania osoby w sytuacjach ekstremalnych.

 

Facebook
YouTube
Instagram