71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

dr Agnieszka Łobocka

Dyplomowany nauczyciel – bibliotekarz
Starszy wykładowca w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr

Prowadzone zajęcia:

 • Rynek wydawniczy i organizacja bibliotek w Polsce i na świecie,
 • Marketing animacji czytelnictwa.
Publikacje:

 • Biblioteka jako „trzecie miejsce”. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 267-268.
 • Biblioteka otwarta. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 271-272.

 • Biblioteki muzealne. W: Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J. Pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat. Wrocław 2017, s. 313-314.

 • Biblioteki publiczne wobec potrzeb młodych odbiorców. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie. Pod red. M. Wojciechowskiej. Warszawa 2015, s. 92-101.

 • Koncepcja biblioteki jako „trzeciego miejsca” w kontekście osób starszych. „Zarządzanie Biblioteką” 2013, nr 1, s. 43-50.

 • Centra informacji i galerie – współczesne tendencje organizacji przestrzeni publicznej w bibliotekach polskich. W: Fizyczna przestrzeń biblioteki. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2013, s. 53-64.

 • Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa a zawód bibliotekarza. W: Koncepcje organizacyjne bibliotek. Pod red. M.  Wojciechowskiej. Gdańsk 2012, s. 5-16.

 • Współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym na przykładzie Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. W: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Pod red. M. Wojciechowskiej. Gdańsk 2011, s. 253-262.

 • Encyklopedie specjalne i słowniki rzeczowe w pracy badacza sztuki książki. „Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo” 2010, s. 107-122.

 • Bibliografia jako element warsztatu informacyjnego badacza sztuki książki. „Z badań nad księgozbiorami historycznymi” T. 3 2009, s. 87-100.

Projekty:

Imprezy czytelnicze:

 • Randka w ciemno… z książką 2018

 • Bookcrosing w Skibie 2017

 • Urodziny Kubusia Puchatka 2017

 • Święta z Mikołajkiem 2017

 • Co się czyta w Skibie 2012

 • Skiba Wiosną… z Książką 2010

Wystawy:

 • Kobieta w malarstwie; Z książką w tytule w ramach „Roztańczonego Dnia Praw Kobiet” 2011 SKiBA

Obszary zainteresowań:

Nowoczesne metody zarządzania biblioteką, sytuacje lektury w literaturze pięknej i w filmie fabularnym, sztuka książki, etyka w zawodzie bibliotekarza.

Udział w gremiach:

 • Senator Uniwersytetu Wrocławskiego – kadencja 2012–2016;
  – kadencja 2016–2020 – przewodnicząca Komisji skrutacyjnej

 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne – kadencja 2011–2015 – sekretarz
  – kadencja 2015–2019 – skarbnik

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – kadencja 2009–2013 – członek Zarządu Okręgu Dolnośląskiego
  – kadencja 2017–2021 – sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego; sekretarz Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgu Dolnośląskiego; członek Komisji ds. nagród.

Facebook
YouTube
Instagram