71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

adres: Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław

Telefon: 713222068 

e-mail: skiba@skiba.edu.pl

Skrzynka podawcza ePUAP: /PSAK_0725/SkrytkaESP

Numer konta: 76 1010 1674 0021 7613 9134 0000

NIP: 898-22-43-983

REGON: 368226555

Administratorem danych jest Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 2, 50-238 Wrocław.

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:

Tomasz Grzybowski

tel. 501-083-482, mail: iodo@skiba.edu.pl

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną korespondencją e-mail znajdziesz na stronie www.skiba.edu.pl.

Facebook
YouTube
Instagram