71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl
Bez przerwy pić się nie da, więc się dokształcam
Bohumil Hrabal

ANIMATOR CZYTELNICTWA

 

Opis zawodu

Ucząc się na tym kierunku m.in. poznasz innowacyjne metody pracy z książką (storytelling, kamishibai, gamifikację, czytanie performatywne). Zdobędziesz umiejętności pisania projektów na realizację własnych pomysłów, poznasz aplikacje i portale o książkach. Stawiamy na praktyczne działania – uczestniczymy w targach książek, odwiedzamy wydawnictwa, biblioteki i inne centra kultury, prowadzimy już w trakcie nauki warsztaty i zajęcia.

 

Kształcenie odbywa się w następujących modułach

 I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne

 • Literaturę piękną polską i światową oraz literaturę niebeletrystyczną:
 • Rynek wydawniczy i organizację bibliotek w Polsce i na świecie;
 • Big Data w pracy animatora – badania i statystyka;
 • Nowe technologie i sposoby czytania książek oraz czasopism;
 • Organizację spotkań animujących czytelnictwo;
 • Gamifikację i wykorzystanie gier w animacji czytelnictwa;
 • Marketing animacji czytelnictwa – tradycyjny oraz online;
 • Animację czytelnictwa wybranych grup społecznych;
 • Biblioterapię i bajkoterapię;
 • Realizację i wdrożenie projektu animacyjnego.

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Podstawy wiedzy o kulturze;
 • Wiedzę o animacji kultury;
 • Wstęp do wiedzy o sztuce;
 • Wiedzę o muzyce;
 • Wiedze o sztukach plastycznych;
 • Wiedzę o fotografii;
 • Wiedzę o społecznościach lokalnych;
 • Psychologię;
 • Pedagogikę.

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o animacji kultury;
 • Praktyka kompetencji społecznych;
 • Interdyscylinarne dyplomowe warsztaty animacji;
 • Media cyfrowe;
 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej;
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

Animacja czytelnictwa to atrakcyjny kierunek dla osób o wszechstronnych pasjach, które chcą zdobyć szeroki zakres praktycznych umiejętności i wiedzy z dziedziny animacji czytelnictwa. Animator Czytelnictwa to osoba:

– czytająca książki, komiksy, czasopisma lub gazety – we wszystkich możliwych formach – zarówno tradycyjnych jak i online,

– lubiąca kontakt ludźmi

– chcąca nieustannie poszerzać wiedzę, szczególnie w zakresie współczesnej literatury, marketingu, psychologii czytania ale także nowych technologii, big data czy też używania social media w animacji czytelników.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w bibliotekach, przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, w działach marketingu wydawnictw,  księgarniach podczas targów, eventów, konferencji i wszędzie tam, gdzie będzie się pojawiał potencjalny czytelnik. Będziecie potrzebni w organizacjach pozarządowych, domach i ośrodkach kultury, świetlicach środowiskowych, instytucjach wychowawczych i opiekuńczych, ośrodkach resocjalizacji i wypoczynku. Część z Was założy start-upy które będą świadczyły usługi dla wyżej wymienionych podmiotów na zasadach wolnorynkowych.

Dlaczego warto?

Bogate tradycje literackie Wrocławia predestynują stolicę Dolnego Śląska to tworzenia warunków dla rozwoju i nowoczesnego wspierania czytelnictwa. Animacja Czytelnictwa to jedyny tak praktyczny kierunek w Polsce. Program zajęć został przygotowany przez praktyków, trenerów i szkoleniowców z branży wydawniczej, bibliotekarskiej oraz nowych technologii, których łączy wieloletnie doświadczenie oraz absolutna negacja twierdzenia – NIE DA SIĘ.

Zajęcia będą realizowane w oparciu o współpracę z wrocławskimi instytucjami zajmującymi się czytelnictwem oraz branżą nowych technologii.
W ramach kierunku współpracujemy m.in. z:

– Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu

– Dolnośląską Biblioteką Publiczną

– Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji przy MBP

– Wrocławskim Domem Literatury

oraz wrocławskimi wydawnictwami książkowymi, dzięki czemu animatorzy mają możliwość uczestnictwa w realizowanych przez nie działaniach. Podczas kształcenia przewidziane jest także odbycie praktyk i staży przygotowujących słuchaczy do podjęcia pracy w zawodzie i dająca okazję do nawiązania kontaktu z przyszłym pracodawcą.

Facebook
YouTube
Instagram