71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

BALLADY I ROMANSE
konkurs na projekt nowej wersji okładki
do wydania z roku 1822

Konkurs zakłada popularyzację oraz przypomnienie znaczenia pierwszego wydania
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

 

WYNIKI KONKURSU

WERNISAŻ POKONKURSOWY – 18 MAJA 2022

Facebook
YouTube
Instagram