71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Można założyć, że zawód arteterapeuty
opiera się na starożytnej i uniwersalnej wiedzy,
wspólnej dla wszystkich kultur tubylczych:
że sztuka i kreatywność jest nieodłączną częścią
naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Amanda Levey

ANIMATOR DZIAŁAŃ ARTETERAPEUTYCZNYCH

 

Opis zawodu

Dla animatora działań arteterapeutycznych, sztuka jest jednym z najpotężniejszych sposobów wyrażania ludzkiej kondycji. W myśl „nowej filozofii niepełnosprawności” – zwraca on przede wszystkim uwagę na to, co wspólne, a nie na to, co dzieli osoby pełno- i niepełnosprawne. Działa na rzecz szeroko pojętej integracji społecznej poprzez sztukę i twórczość.

Animator działań arteterapeutycznych dysponuje podstawową wiedzą z zakresu psychologii, pedagogiki, rehabilitacji pozwalającą porozumiewać się w najważniejszych kwestiach z personelem medycznym i innymi specjalistami. Posiada umiejętności w zakresie bogatej palety technik arteterapeutycznych, z namysłem potrafi dobrać odpowiedni ich repertuar dla indywidualnych przypadków. Potrafi organizować różne działania z udziałem osób niepełnosprawnych (spotkania autorskie, wystawy zbiorowe i indywidualne, aukcje prac, warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, przeglądy i festiwale), potrafi prezentować w społeczności lokalnej i w środkach społecznego przekazu sylwetki twórców niepełnosprawnych.

 

Kształcenie odbywa się w trzech modułach:

I moduł – specjalistyczne zajęcia praktyczne z zakresu wspomagania przez sztukę

 • Biblioterapia i bajkoterapia
 • Metody i techniki plastyczne
 • Metody i techniki teatralne
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia
 • Filmoterapia
 • Drama
 • Język migowy

oraz

 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego człowieka
 • Techniki świadomej pracy z ciałem

II moduł – specjalistyczne zajęcia teoretyczne

 • Wstęp do wiedzy o sztuce oraz wiedza o wybranych dziedzinach sztuki (literaturze, muzyce, fotografii i sztukach plastycznych)
 • Wstęp do arteterapii
 • Psychologia twórczości
 • Filozoficzne i socjologiczne podstawy zdrowia i choroby
 • Podstawy pomocy psychologicznej
 • Podstawy rehabilitacji

III moduł – laboratorium animacji związane z teorią i praktyką animacji

 • Wiedza o kulturze, animacji kultury i społecznościach lokalnych
 • Praktyka kompetencji społecznych
 • Interdyscyplinarne dyplomowe warsztaty animacji
 • Media cyfrowe
 • Prawne i ekonomiczne podstawy animacji
 • Zarządzanie projektem i pozyskiwanie środków na animację.

Adresaci

To zawód dla ludzi dojrzałych emocjonalnie i psychicznie, stabilnych, elastycznych, wyrozumiałych, empatycznych, lubiących ludzi i gotowych nieść pomoc innym. To zawód dla ludzi nastawionych na samorozwój, zdobywanie nowych kwalifikacji, uprawiających czynnie jakąś dziedzinę sztuki i w sztuce rozmiłowanych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie wszędzie, gdzie mądrzy kierownicy dostrzegają ile dobrego może w kontakty międzyludzkie wnieść czynne obcowanie ze sztuką i jej prosta uprawa. Dzisiaj takich miejsc jest wciąż jeszcze za mało. Nasi absolwenci mogą się odnaleźć w domach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, w różnego typu stowarzyszeniach i fundacjach, w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w zakładach rehabilitacji, w zakładach penitencjarnych, w sanatoriach, uzdrowiskach, domach seniora, domach kultury, klubach i świetlicach, instytucjach charytatywnych.

Dlaczego warto?

Na pytanie, jak powinien być proces kształcenia arteterapeutów Sheridan Linnell odpowiada:   „Zwarty, empiryczny, refleksyjny, kontekstowy, naukowy, stawiający wyzwania, wspierający, pomysłowy i twórczy„ Warto przyjść do nas, bo w naszym, uprawianym od 20 lat, kształceniu w zakresie arteterapii jesteśmy bliscy tego modelu. Nasi absolwenci, po ukończeniu różnych studiów wyższych, odnaleźli się w rozmaitych miejscach pracy w kraju i za granicą. Dysponujemy znakomitą, sprawdzoną i doświadczoną kadrą.

U nas działa Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, wydajemy ogólnopolski kwartalnik   „Biblioterapeuta  „Współpracujemy z licznymi ośrodkami we Wrocławiu i w kraju, które w swojej pracy z chorymi, niepełnosprawnymi i wykluczonymi doceniają działania arteterapeutyczne.

Facebook
YouTube
Instagram