71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

ANIMATOR FOTOGRAFII

Zdjęcia robi nie aparat, a osoba, która trzyma go w swoich rękach.

W dzisiejszym świecie niemalże wszystkie dziedziny życia potrzebują zdjęć. Począwszy od mediów, poprzez produkty, działalność, a po życie prywatne i zawodowe.

Poziom techniczny i artystyczny fotografii, a także oczekiwania odbiorców stale rosną, zatem trudno jest sprostać wszystkiemu będąc samoukiem.

Animator Fotografii to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Może realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

Masz duszę artysty? Lubisz robić zdjęcia? W każdym szczególe dostrzegasz coś pięknego i wartego utrwalenia? Jeśli tak, to połącz pasję z pracą i zostań animatorem fotografii. Ten kierunek pozwoli Ci w przyszłości osiągnąć satysfakcję zawodową oraz aktywnie funkcjonować na dynamicznym rynku pracy.
Nauka na tym kierunku pozwoli Ci swobodnie realizować samego siebie, rozwijać własne, artystyczne spojrzenie na świat, doskonalić zdobyte dotychczas umiejętności multimedialne, a zarazem odkrywać nowe, nieznane dotąd tajniki związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.

Chcesz nauczyć się operować światłem, aparatem i komputerem, tak, by jakość twojej pracy zależała od ciebie, a nie od przypadku? Chcesz poszerzyć wachlarz swoich środków wyrazu o możliwości, o których dotąd nie wiedziałeś lub tylko przypuszczałeś, że są możliwe?
Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. To wizualne komunikaty, które opowiadają różne historie, i które nierzadko wyrażają ich autora. Fotografia jest sztuką, która nie może zaistnieć bez biegłości warsztatowej. Dbamy więc również o kształtowanie plastycznego zmysłu i indywidualnego stylu każdego słuchacza.

Po ukończeniu nauki absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy zawodowej oraz pracy w grupie lub z grupą. Posiada cenną  znajomość szlachetnych technik fotograficznych i potrafi posługując się sztuką fotografii stworzyć wydarzenie animacyjno-artystyczne. Potrafi przygotować warsztaty fotograficzne, sesje fotograficzne i integrować różne dziedziny kultury i sztuki w tym  teatr, taniec, film.

W trakcie kształcenia słuchacz nabywa umiejętności:

  • przygotowywania planu zdjęciowego,
  • rejestrowania obrazu,
  • obróbki i publikowania obrazu.

Prace słuchaczy:
„Autoportret z rekwizytem” i „Punkt Linia Płaszczyzna”

Facebook
YouTube
Instagram