71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

KONKURS NA REKLAMĘ BIBLIOTEKI SKIBY

Stwórz swojego mema”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Liczba uczestników jest nieograniczona.

 2. Czas trwania konkursu: 08.10.2018 – 05.11.2018.

 3. Zadaniem uczestników jest przygotowanie jednego mema z motywem reklamującym Bibliotekę Skiby.

 4. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie prace, do których posiadają wszelkie prawa autorskie.

 5. Kryteria wyboru prac:

– pomysłowość

– wrażenie artystyczne

– jakość

– dowcip

 1. Prace powinny być przesyłane jako załącznik w formacie jpg, na adres e-mail: promocja@skiba.edu.pl. W tytule „Stwórz swojego mema”. W treści: imię i nazwisko autora, specjalizacja, tytuł pracy z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu na potrzeby konkursu.

 2. Nieopisane prace nie będą brały udziału w konkursie.

 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 09.11.2018.

 4. Prace będą ocenione przez jury. Jury przyzna I, II i III nagrodę.

 5. Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na facebooku Studium.

 6. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 7. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w dziale promocji od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.

Organizator: Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu.

Podziel się:
Facebook
YouTube
Instagram