71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

Spotkanie z Alicją Müller autorką książki „Sobą tańczenie – Między choreografią a narracją”
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Animatorów Kultury, Wrocław, ul. Niemcewicza 2 we wtorek 5 grudnia o godz. 12.00 w sali 12 na I piętrze. Spotkanie poprowadzi Karolina Wycisk

Alicja Müller Sobą tańczenie. Między choreografią a narracją Seria: Teatr/Konstelacje Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego „Sobą tańczenie to książka krytyczna z mocnym fundamentem teoretycznym – i zapewne udane połączenie tych dwóch żywiołów ujmuje szczególnie. Najbardziej lubię, kiedy tak właśnie używa się teorii teatru: pomysłowo, sprawnie i dyskretnie. Alicja Müller dysponuje bogatym instrumentarium, ale nie obnosi się z nim. Sięga po narzędzia, których w danej chwili potrzebuje, i trafnie przykłada je do konkretnej rzeczywistości artystycznej w całym jej bogactwie, które dzięki nim można lepiej poznać i zrozumieć. Lektura tej publikacji wzmacnia wiarę w wartość teorii”. Z recenzji dr. hab. Tomasza Kubikowskiego Alicja Müller.

Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytyczka tańca i recenzentka teatralna. Jest redaktorką naczelną Internetowego Magazynu „Teatralia”; jej teksty można znaleźć także w Miesięczniku „Teatr” oraz na portalu taniecpolska.pl. W 2014 roku została laureatką I edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego na Recenzje Teatralne dla Młodego Krytyka. Stale współpracuje z Fundacją Performat oraz z Fundacją Off Camera.

Karolina Wycisk Krytyczka teatralna, edukatorka i kuratorka. Realizuje projekty artystyczno-naukowe w obszarze teatru, tańca współczesnego i performansu. Autorka projektu badawczego „Po co słowa w tańcu? Dramaturgia performansów tanecznych” (w ramach konkursu dla młodych doktorantów na Wydziale Polonistyki UJ, 2014/2015). Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie sztuk wizualnych (projekt „Kapsuła teraźniejszości” łączący sztuki wizualne i performans, 2015). Prowadzi fundację Performat zajmującą się edukacją i popularyzacją działań performatywnych w zakresie teatru i tańca współczesnego: www.fundacjaperfomat.com. Pracę doktorską „Dramaturgia słowa we współczesnym teatrze tańca” pisze pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Fazan. Publikuje w „Didaskaliach”, „Ricie Baum”, na portalu taniec POLSKA.pl.

Podziel się:
Facebook
YouTube
Instagram