71 322 20 68, 71 322 76 82 skiba@skiba.edu.pl

„Wielki Dzban”

Wydarzenie na Facebooku

„Dawno, trzy a może cztery tysiące lat temu, plemię Zerywanów rozpoczęło budowę tajemniczego Wielkiego Dzbana. Dzban ów miał zaiste olbrzymie rozmiary i nie był zwyczajnym naczyniem, lecz wierną kopią Złotego Dzbana zrzuconego przez Bogów z Nieba wraz z trzema innymi atrybutami boskiej władzy. Na początku Dzban był dostępny dla wszystkich, każdy mógł przyjść kiedy chciał, mógł podziwiać obrazy, odczytywać znaki i ornamenty. Później został zasłonięty wielkimi chorągwiami ze skopiowanymi z niego obrazami. Następnie opiekę nad nim przejęli kapłani. Z obawy o bezpieczeństwo Dzbana wybudowali wokół niego ogromną kaplicę, która miała go chronić przed złym spojrzeniem, nadmiernym słońcem, chłodem zimy i ulewną nawałnicą. Mieli do niego dostęp tylko jego Opiekunowie, ludzie wybrani. Budynek został otoczony płotem, schowany za nasypem pośrodku świętego gaju. Moc Dzbana była potężna, miejsce jego przechowywania było otoczone wielką czcią, dlatego w końcu dostęp miał do niego tylko jeden kapłan. Później obrzędy zostały przeniesione, jak najdalej od świętego miejsca, żeby nikt go nie zniszczył. Lud powoli zapominał o skomplikowanych znaczeniach rysunków Dzbana, samo jego istnienie okrywało się  z wolna legendą. Mijały wieki. Nadeszły burzliwe czasy i wojny. Okoliczne grody zostały spalone, świątynia zburzona, a Dzban rozbity przez przeciwników. Choroba i śmierć dziesiątkowała Zerywanów. Ci, którzy ocaleli, rozeszli się na cztery strony świata. Każdy niósł ze sobą skorupy po Wielkim Dzbanie. Czym jest Wielki Dzban? To nic innego jak Starosłowiańska Mitologia.”

(Przypowieść o Wielkim Dzbanie Zerywanów, Czesław Białczyński)

R E Ż Y S E R I A :
Małgorzata Szkarłat

W Y S T Ę P U J Ą :
Natalia Biegaj
Małgorzata Szkarłat
Klara Śliwińska
Ola Wolan

W Y K O R Z Y S T A N E  U T W O R Y :
Marcin Przybyłowicz – A Gifted Man Brings Gifts Galore
Percival – Конь
Żywiołak – Oй ти Пeтpe, Пeтpe
Żywiołak – Epopeja Wandalska

P R O M O T O R Z Y :
dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik
dr Łukasz Michoń

O Ś W I E T L E N I E :
Sylwia Wierzbicka

W S T Ę P   W O L N Y
sala widowiskowa – SKiBA ul. Niemcewicza 2

 

Podziel się:
Facebook
YouTube
Instagram