SKiBA Zbiory
Zbiory
Zmień rozmiar czcionki:

Zbiory Biblioteki są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Obejmują:

  • wydawnictwa zwarte (książki i broszury);
  • wydawnictwa ciągłe (czasopisma);
  • zbiory specjalne.

Zrąb księgozbioru stanowią wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących specjalizacji: teatralnej, filmowej, tanecznej, bibliotekarskiej, biblioterapeutycznej, arteterapeutycznej i animacji społeczności lokalnych. Dużą część zbiorów stanowi literatura piękna polska i obca, poezja oraz dramat, zarówno klasyka, jak i literatura współczesna.

 

Na księgozbiór podręczny składają się encyklopedie, leksykony, słowniki, informatory, atlasy itp.

 

Zbiory specjalne obejmują bogatą i unikalną kolekcję nagrań programów edukacyjnych, filmów fabularnych i dokumentalnych, reportaży, nagrań własnych słuchaczy i pracowników Studium.

 

biblioteka zbiory 2011


Liczbowe zestawienie zbiorów:

 

Rodzaj zbiorów Liczba
Książki 20.083
Kasety magnetofonowe 99
Płyty CD 484
Płyty analogowe 290
Mapy 504
Kasety VHS 786