SKiBA Wydział Bibliotekarski Biblioterapia
Biblioterapia PDF Drukuj Email
Zmień rozmiar czcionki:

Książka jako lekarstwo

 


Już od dwudziestu pięciu lat uczymy, jak pomagać ludziom za pomocą książek.

 

Historia

 

Specjalizacja biblioterapeutyczna powstała w 1985 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektorki Studium, mgr Janiny Szumigraj, która pozyskała do współpracy Panią Wandę Kozakiewicz – współautorkę poradnika dla bibliotekarzy szpitalnych, w którym znalazł się rozdział poświęcony biblioterapii oraz przykładowe spisy lektur.

Biblioterapeuci podczas zabawy mikołajkowejPoważny problem w początkowej fazie tworzenia specjalizacji stanowiło pozyskanie zaplecza medycznego, koniecznego do realizacji zajęć, ćwiczeń i praktyk. Pomoc okazał tu dr Zbigniew Hora, który aktywnie włączył się do współpracy, udostępniając do zajęć pomieszczenia Ośrodka Rehabilitacji dla Pracowników i Studentów Szkół Wyższych przy ul. Chopina we Wrocławiu.

 

Biblioterapia  rocznik 1994W pracach nad kształtem specjalizacji uczestniczyła również prof. dr hab. Wita Szulc. W późniejszym czasie do grona sympatyków i współpracowników dołączyła nieżyjąca już dr Irena Borecka – autorka licznych artykułów i podręczników z zakresu biblioterapii.

 

Pierwsze autorskie programy nauczania przedmiotów specjalizacyjnych opracowali: biblioterapii – mgr Wanda Kozakiewicz, wstępu do nauk medycznych – dr Stefan Frejtak, podstaw rehabilitacji – dr Zbigniew Hora, psychologii klinicznej i psychoterapii mgr Maria Jabłonka-Kostrzewa, kultury żywego słowamgr Feliks Szleszkowski oraz podstaw teoretycznych arteterapii – mgr Tadeusz Zielichowski. Osoby te tworzyły pierwszy zespół pedagogów wykładających przedmioty specjalizacyjne.

 

Biblioterapia po obronie prac dyplomowych z promotoramiPo odejściu mgr Wandy Kozakiewicz zajęcia z biblioterapii przejęła mgr Genowefa Surniak – obecnie wicedyrektor Studium i kierowniczka Wydziału Bibliotekarskiego. Dr Zbigniewa Horę zastąpiła absolwentka i wieloletnia pracownica wrocławskiej AWF – mgr Krystyna Piwowarczyk. Z czasem przejęła ona również zajęcia prowadzone przez dr Stefana Frejtaka. Zajęcia z psychologii klinicznej i psychoterapii prowadziła mgr Barbara Kubicka-Kluczny. Zastąpiona później przez mgr Lidię Nowak i mgr Alicję Kurowską. W arteterapii wyspecjalizowała się mgr Elżbieta Grzebyk, uzupełniając swoje przygotowanie muzykoterapeutyczne o metody i techniki z innych dziedzin sztuki. Kultury żywego słowa uczyła mgr Danuta Janina Bednarek – logopeda artystyczny, autorka podręcznika Wyrazistość mowy.

 

Pod koniec 1995 r. znowelizowano dotychczasowy plan i programy nauczania. W zespole nauczycieli znalazł się filozof, długoletni wykładowca Akademii Medycznej – mgr Roman Skawiński. Po jego śmierci zajęcia przejął dr Radosław Łazarz. Do grona pracowników dołączyli młodsi: mgr Damian Białecki – specjalista muzykoterapii, dr Małgorzata Siemież – absolwentka specjalizacji biblioterapeutycznej i pedagogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim, nauczycielka języka migowego.

 

Misja

 

Specjalizacja biblioterapeutyczna od początku była pomyślana jako ubogacenie zawodu bibliotekarza. Niezwykle istotna dla działalności tej specjalizacji była i nadal jest możliwość współpracy z licznymi placówkami na terenie Wrocławia, takimi jak biblioteki, ośrodki szkolno-rehabilitacyjne, ośrodki terapii, domy pomocy społecznej itp., w których słuchacze mogą odbywać zajęcia praktyczne. I Ty możesz się nauczyć, jak dzięki książkom nieść skuteczną pomoc.

 

Teraźniejszość

 

Gdzie są dziś nasi absolwenci? Przywołajmy tylko kilka nazwisk: Anna Rozum – terapeutka zajęciowa, Iwona Bąk – absolwentka resocjalizacji, psychoterapeutka, Iwona Mazurkiewicz – bibliotekarka / biblioterapeutka, Edyta Król – bibliotekarka, drAgnieszka Chamera – pracownik Zakładu Wiedzy o Książce Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Malitowska – autorka pierwszej w Polsce książeczki dla dzieci niewidomych ilustrowanej rysunkiem wypukłym, Violetta Mitura – absolwentka oligofrenopedagogiki, Ćwikowski Rafał – ukończył teologię, obecnie pracuje w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra we Wrocławiu.

 

Nie każdy zawód pozwala łączyć pracę zarobkową z pracą na rzecz innych. Ten – pozwala.