SKiBA Wydział Animatorów Kultury Turystyka - zamknięta w 2009 roku
Turystyka PDF Drukuj Email
Zmień rozmiar czcionki:

Specjalizacja turystyczna

 

Obok specjalizacji teatralnej jedna z najstarszych specjalizacji w Studium. Otwarta w 1978 roku, zamknięta (niestety) w roku 2009.

 

Turystyka na wycieczcePoczątkowo specjalizacja nosiła nazwę „Turystyka i Rekreacja”. Istniejące od 1960 r. Studium od chwili rozpoczęcia działalności borykało się z problemami lokalowymi. Specyfika specjalizacji wymagała wynajmowania dodatkowych pomieszczeń (takich jak sala gimnastyczna, basen, boisko). Z początkiem lat 90-tych ze względów ekonomicznych okazało się to niemożliwe. Zaczęto wtedy pracę nad przekształceniem specjalizacji na stricte turystyczną. Koordynatorem zespołu autorskiego, przygotowującego program dla specjalizacji, został geograf mgr Bronisław Zathey – zajął się on opracowaniem programów takich przedmiotów jak podstawy wiedzy o turystyce, geografia turystyczna oraz metodyka krajoznawstwa. W skład zespołu weszli również: mgr Anna Schindler – animatorka kultury, absolwentka wrocławskiego kulturoznawstwa, twórczyni programu ekologii; dr Zygmunt Kłodnicki – absolwent wrocławskiej etnografii, twórca programu antropogeografii oraz nie żyjąca już mgr Hanna Załuska – twórczyni programów ekonomicznych i prawnych podstaw turystyki oraz środków technicznych w turystyce. Program specjalizacji PPSKAKiB we Wrocławiu został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Sztuki w 1997 r. wraz z programami innych zmodernizowanych wówczas specjalizacji.

 

Bronisław ZatheyNauczycielem najbardziej zasłużonym dla rozwoju specjalizacji był niezaprzeczalnie Pan Bronisław Zathey – wieloletni przewodnik, prezes wrocławskiego oddziału PTTK. Podczas swojej długoletniej działalności zawodowej prowadził ponad 270 wycieczek, w których łącznie brało udział ponad 7 tys. osób. Jest autorem wielu artykułów i książek o Wrocławiu. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski oraz Złotą Odznakę Ministra Kultury i Sztuki za Opiekę nad Zabytkami. W czasie swojej pracy w Studium urządził i wyposażył pracownię turystyczną, spędził z młodzieżą 196 dni na rozmaitych wycieczkach krajoznawczych, co roku wyjeżdżał ze Słuchaczami na Targi Turystyczne do Poznania. Geografii turystycznej uczył również mgr Wojciech Fedyk – absolwent geografii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia z metodyki i organizacji turystyki oraz form aktywności ruchowej przez długi okres prowadziła, pracująca w Studium do dziś jako nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Zofia Brodko – absolwentka Wydziału Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Organizatorka licznych wycieczek i spotkań turystycznych.

 

Wycieczka turystówWśród kadry nauczycielskiej, w pierwszym okresie funkcjonowania specjalizacji na szczególne podziękowania zasługuje praca mgr Zbigniewa Warzechy – organizatora wyprawy na Kilimandżaro, pracownika Polskiej Akademii Nauk O/Wrocław oraz wrocławskiego oddziału Instytutu Kształtowania Środowiska. W swojej działalności zajmował się głównie ochroną przyrody i możliwościami przystosowania terenów dla rozwoju turystyki w Polsce. Otrzymał m.in. Złotą Odznakę Zasłużony dla Turystyki Dolnego Śląska. Biomedyczne podstawy turystyki wykładał znakomity lekarz dr Stefan Frejtak, a następnie mgr Krystyna Piwowarczyk – specjalistka w zakresie rehabilitacji ruchowej, absolwentka i długoletnia pracownica Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

W ostatnich latach działalności specjalizacji trzon wykładowców stanowili mgr Marcin Załucki (absolwent tej specjalizacji i etnologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz turystyki w AFF w Poznaniu) – jeden z organizatorów Dolnośląskich Spotkań Przewodników, przez wiele lat pracownik Młodzieżowego Domu Kultury Śródmieście we Wrocławiu oraz Pani Zdzisława Tarka – wieloletni pedagog, współautorka szkolnych podręczników geografii.

 

Turyści na wycieczceAbsolwentów specjalizacji turystycznej można spotkać w różnych instytucjach w Polsce i za granicą wielu z nich poszło na studia turystyczne, sporo ukończyło działające przez kilka lat 3,5–letnie studia magisterskie w WSZ w Zielonej Górze. Są wśród nich absolwenci historii sztuki, jak np. Grzegorz Galewski – dziś już po doktoracie z zakresu historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktora Rafała Wojdę można spotkać w telewizji, Pawła Kamińskiego w prywatnej firmie i na uczelni, Viola Brezwan odezwała się do nas z Włoch, Wojciech Duś z Kudowy Zdroju, Bogdan Tymoszyk z kolejnej szkoły przetrwania. Wykształciliśmy dla potrzeb turystyki i animacji kultury 4 osoby z Rumunii, z tamtejszej mniejszości polskiej (Lucia Stelmach, Gabriela Tcaci, Bogdan Paskariu i Ferdynand Zielonka). Dobrze nas chyba wspomina Eva Klimkova z Pragi.

 

Dzisiaj turystykę jako kierunek znajdziemy niemal na każdej wyższej uczelni. Niestety nie dajemy licencjatu. Przegraliśmy turystykę. Wiemy jednak, że nasi absolwenci nie czują się przegrani.