SKiBA Wydział Animatorów Kultury Pantomima
Pantomima PDF Drukuj Email
Zmień rozmiar czcionki:

Gest w imieniu słowa

 


Specjalizacja pantomimiczna w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy została powołana w 2009 roku w trybie eksperymentalnym z inicjatywy dyrekcji Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego i kierownictwa Studium.

Kilka fotosów z pokazu etiud pt. „Podpatrzenia i zmyślenia”

 

1 t 2 t 3 t 4 t

 

 

Jednym z pomysłodawców jej utworzenia był nieżyjący już mgr Artur Kisiel – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, wieloletni pracownik administracji Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego. Przez pierwsze trzy lata istnienia specjalizacji, historię pantomimy wykładał mgr Janusz Stankiewicz – współtwórca i aktor Studenckiego Teatru Pantomimy „Gest” we Wrocławiu, absolwentem historii i znakomity fotograf. W Studium zajęcia praktyczne prowadził także Zbigniew Szymczyk – aktor-mim, choreograf, reżyser, pedagog - obecny Dyrektor Naczelny Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

5 t

Martyna Hoja w dwóch osobach (fotomontaż) w etiudzie zatytułowanej „Urzędnik”

Z naszymi słuchaczami pracują wybitni artyści – Grażyna Bielawska oraz Tomasz Dajewski

Grażyna Bielawska Do grona wykładowców i twórców programu nauczania weszli znamienici artyści pantomimy – Grażyna Bielawska, aktorka związana z Wrocławskim Teatrem Pantomimy gdzie od 1969 do 1991 r. brała udział we wszystkich spektaklach tego teatru reżyserowanych przez H. Tomaszewskiego takich jak: (od 1969) – „Suknia”, „Ogród miłości”, „Gilgamesz”, „Bagaże”, „Odejście Fausta” (1970), Menażeria cesarzowej Filissy (1972), Przyjeżdżam jutro (1974), Sceny fantastyczne z legendy o Panu Twardowskim (1976), Spór (1978), Hamlet – ironia i żałoba (1979), Rycerze Króla Artura (1981), Syn Marnotrawny (1983), „Perykles” (1983.Teatr Polski – Wrocław), Akcja – Sen nocy letniej (1986), Król Siedmiodniowy (1989). Z Wrocławskim Teatrem Pantomimy odbyła tournée po całym świecie, grając na wszystkich kontynentach, na największych scenach świata i prestiżowych festiwalach. Po przejściu na emeryturę zajęła się działalnością edukacyjną w zakresie tańca i pantomimy. W latach 2006-2011 pełniła funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego. Obecnie pełni w nim funkcję vice- prezesa.

 

Tomasz Dajewski – aktor-mim, reżyser ruchu scenicznego, choreograf, pedagog.

 

7 t 8 t

 

Przez jedenaście lat (1982–1992) związany z Wrocławskim Teatrem Pantomimy, gdzie występował w przedstawieniach reżyserowanych przez H. Tomaszewskiego. Brał udział we wznowieniach: „Sporu”, „Hamleta - ironii i żałoby”, „Rycerzy króla Artura” oraz premierach takich jak: Syn Marnotrawny (1983), „Perykles” (1983.Teatr Polski – Wrocław), Akcja – Sen nocy letniej (1986), Król Siedmiodniowy (1989), Cardenio i Celina, czyli nieszczęśliwie zakochani (1990), a także „Perykles” (1983, Teatr Polski, Wrocław). Od 1993 r. niezależny aktor-mim oraz konsultant i reżyser ruchu scenicznego. W latach 1996–1998 wykładowca w PWSFTiTv w Łodzi i reżyser ruchu scenicznego w Teatrze Nowym w Łodzi. Od 2005 r. założyciel i animator Teatru MIMODROM.

 

Fotki z zajęć Pantomimy klasycznej

 

9 t 10 t 11 t

 


Historię pantomimy wykłada Katarzyna Łuczyńska – mgr filologii polskiej,specjalności teatrologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu o specjalizacji pantomima. Obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Wrocławskim napisaną pod kierunkiem dra I. Guszpita „O braku metody, czyli w poszukiwaniu sposobu pracy Henryka Tomaszewskiego we Wrocławskim Teatrze Pantomimy” oraz pracę dyplomową w naszym Studium, napisaną pod kierunkiem mgr J. Stankiewicza „Historia pantomimy – teoria i praktyka”. Publikowała w „nietakt!cie”, „Dzienniku Teatralnym” i „Dalej…”. W latach 2009-2011 współpracowała z Fundacją „Teatr Nie-Taki”. Obecnie współpomysłodawca i założyciel Fundacji Pantomima, w której pełni funkcję prezesa.

 

Fotosy ze spektaklu „Alicja w podróży”

 

12 t 13 t 14 t
14 t 16 t 17 t

 

 

Początek już za nami

 

Pierwszy rok nauki na specjalizacji pantomima został zakończony pokazem etiud

  • „Podpatrzenia i zmyślenia” w reż. T. Dajewskiego
  • spektaklu „Poławiacze deszczu” w reż. Z. Szymczyka.

Drugi rok nauki podsumował spektakl dyplomowy

  • „Alicja w podróży” w reż. T. Dajewskiego
  • pokaz etiud „W oparach absurdu” w reż. T. Dajewskiego.

Podsumowaniem trzeciego roku nauki był spektakl

  • „Odlot” w reż. G. Bielawskiej
  • „Hydrooksymotoryka” w reż. T. Dajewskiego.

W ramach specjalizacji pantomima w naszym Studium współpracujemy z:

  • Wrocławskim Teatrem Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego;
  • Fundacją Pantomima;
  • Muzeum Miejskim Wrocławia;
  • Klubem pod Kolumnami.

W naszej Bibliotece dostępnych jest także dużo zbiorów – książek, czasopism, filmów dokumentalnych, związane z pantomima i teatrem ruchu.

Zapraszamy na specjalizację pantomimiczną!
Może to właśnie z nami będzie związana Twoja przyszłość?