SKiBA Wydział Animatorów Kultury Animacja Społeczności Lokalnych
Animacja Społeczności Lokalnych PDF Drukuj Email
Zmień rozmiar czcionki:

Animator – ten, który ożywia

 

 

Kim są?

 

Animator to po łacinie ten, który obdarza życiem. Koncepcja nauczania specjalizacji „animacja społeczności lokalnych” została opracowana w zespole, nad którym czuwał dr Aleksander W. Nocuń z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Anna Schindler i Sebastian MajewskiObok niego autorami programów byli inni pracownicy Instytutu: dr hab. Barbara Smolińska-Thriss, dr Grażyna Walczewska, dr hab. Jerzy Szmagalski, a także późniejszy wiceminister kultury – Stefan Starczewski i obecna dyrektorka Centrum Sztuki w Kaliszu – Barbara Fibingier. Z naszej strony w tworzeniu specjalizacji brały udział dwie osoby: dr Zofia Sujak-Kałuszyńnska była autorką programu Elementy psychologii społecznej, a dr hab. Adam Nobis, obok prof. dr hab. Anny Przecławskiej – recenzentem i zarazem konsultantem propozycji programu całej specjalizacji.

 

Pierwsze zajęcia na specjalizacji rozpoczęły się we wrocławskim Studium we wrześniu 1997 roku. Animatorzy nawiązują rozbudowane kontakty ze środowiskiem lokalnym i stowarzyszeniami, podejmują praktyki w ośrodkach zajmujących się działalnością społeczną.

 

Co robią?

 

Asl podczas imprezy Taka w Austrii jest zabawaNasi słuchacze uczestniczyli w wielu konferencjach, np. ogólnopolskiej konferencji „Bezdomność – stan i perspektywy” zorganizowanej we Wrocławiu przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta i Wspólnotę Roboczą Organizacji Socjalnych pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. Brali też udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki środowiskowej „Śnieżna Kula” – nabyte umiejętności wykorzystali w pracy z dziećmi i młodzieżą w Ośrodku dla Kobiet Bezdomnych z Dziećmi we Wrocławiu przy ul. Obornickiej oraz Szkolnym Ośrodku Kultury przy ul. Różanej we Wrocławiu.

 

Julita Sadowska- nauczycielkaPoza tym spotykali się ze Specjalistą Miasta ds. uzależnień czy problemów społecznych, uczestniczyli w spotkaniach i wykładach organizowanych przez pracowników WROS-u na temat funkcjonowania stowarzyszeń, sektora non-profit, prawnikiem, osobami organizującymi pomoc w czasie powodzi we Wrocławiu, spotykali się też z liderami społeczności lokalnych oraz ich animatorami, współpracowali z Dolnośląskim Bankiem Żywności w zbiórkach artykułów żywnościowych, a także, jako wolontariusze, ze Wspólnotą Roboczą Organizacji Socjalnych współorganizując konferencje, spotkania, festyny. To tylko mały wycinek…

 

W 1999 roku Słuchacze ASL pod kierunkiem mgr Lidii Teresy Nowak założyli przy Studium Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury „Smak”. Obok L.T. Nowak w pracy na rzesz tej specjalizacji szczególnie zasłużyła się mgr Joanna Śliwińska, mgr Julita Sadowska, mgr Michał Kott, dr Zofia Sujak-Kałuszyńska, a ostatnio dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik. Przez kilka lat wspólnie ze słuchaczami specjalizacji i mgr Anną Schindler Wrocławskie Nadodrze animował mgr Sebastian Majewski – obecnie dyrektor artystyczny Teatru im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.

 

Łukasz Michoń - absolwentWymieńmy tylko kilku absolwentów tej specjalizacji: mgr Łukasz Michoń, absolwent etnologii i doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pobudzający do aktywności środowiska studenckie i naukowe – od niedawna również wykładowca w Studium, Anna Herbik i Karolina Turczyn – animatorki środowisk młodzieżowych w Odolanowie, Karolina Michalak – animator środowisk rzemieślników artystycznych na Dolnym Śląsku, Paulina Klaczyk i Magdalena Kreis – animatorki agroturystyki kulturowej.

 

Z kim pracują?

 

Specjalizacja ta sprawdza się bardziej w praktyce w programie studiów na Wydziale Zaocznym. Pozyskujemy osoby, które są już aktywne w środowisku i poszukują wzmocnienia dla podejmowanych tam działań. Wielu naszych absolwentów pracuje w strukturach pozarządowych, zakłada fundacje i stowarzyszenia. Wracają później do Studium, poszukując w nas i w aktualnych słuchaczach partnera dla realizacji swoich pomysłów.