SKiBA Warsztat informacyjny i działalność
Warsztat informacyjny i działalność
Zmień rozmiar czcionki:

Warsztat informacyjny Biblioteki tworzą: tradycyjne katalogi kartkowe - alfabetyczny i rzeczowy, kartoteki zagadnieniowe, katalog prac dyplomowych oraz katalogi i kartoteki komputerowe. Biblioteka korzysta z komputerowego Programu Obsługi Biblioteki Szkolnej MOL, który pozwala na sprawne i szybkie wykonywanie wszystkich procesów bibliotecznych.

 

Działalność informacyjna Biblioteki obejmuje:

  • tworzenie i rozbudowę warsztatu informacyjnego zgodnie potrzebami nauczycieli i słuchaczy Studium;
  • udzielanie informacji o zasobach własnych i innych bibliotek, tworzenie zestawień tematycznych;
  • dokumentowanie dorobku pracowników i słuchaczy Studium;
  • informowanie o źródłach informacji i zasadach korzystania z nich;
  • udzielanie informacji o zasadach sporządzania bibliografii i przypisów bibliograficznych;
  • opracowywanie materiałów pomocniczych i dydaktycznych;
  • współpraca z nauczycielami i słuchaczami w zakresie gromadzenia zbiorów.

Biblioteka prowadzi również działalność promocyjną i edukacyjną, poprzez organizowanie imprez czytelniczych o zasięgu lokalnym, wystaw, zajęć dla nauczycieli i słuchaczy, prezentację filmów i dokumentowanie dorobku szkoły w Kronice Studium.