SKiBA trafny wybór
Trafny wybór PDF Drukuj Email

baner8b


Trafny wybór

 

Skoro czytasz ten artykuł, to znaczy, że ciągle jeszcze nie wiesz, co wybrać. Jesteś kreatywny, otwarty, lubisz ludzi, interesuje Cię sztuka, chcesz działać i zmieniać świat – zostań animatorem kultury!

SKiBA - Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury
i Bibliotekarzy we Wrocławiu – to trafny wybór!


Gdzie nas znaleźć

 

Blisko centrum, w sercu rozwijającego się Nadodrza, przy ul. Niemcewicza 2. Ten zabytkowy, pełen dobrych klimatów budynek mieści w sobie sale kinowe, taneczne, teatralne, pracownie komputerowe, plastyczne i filmowe, gabinet biblioterapeutyczny oraz bibliotekę z bogatym zasobem książek i materiałów audiowizualnych.


Co oferujemy

 

SKiBA to szkoła łącząca wieloletnią tradycję z nowatorskimi metodami pracy. Nauka w Studium trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem dyplomu animatora kultury lub bibliotekarza w zakresie określonej specjalizacji. Na Wydziale Dziennym kształcimy animatora w ramach specjalizacji: animacja społeczności lokalnych, arteterapia, film, pantomima, taniec i teatr. W trybie zaocznym można uzyskać dyplom w zakresie animacji społeczności lokalnych, bibliotekarstwa i biblioterapii. Pracujemy głównie metodą projektową, co umożliwia słuchaczom głębszy rozwój osobisty, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, kształtuje praktyczne umiejętności animatora kultury oraz pozwala pogodzić obowiązki słuchacza Studium z obowiązkami studenta innej uczelni.

 

SKiBA to szkoła zarówno dla pragnących poszerzyć swoje zainteresowania w celu zdobycia lepszej pozycji na rynku pracy, jak i dla tych, którzy chcą zmienić posiadaną specjalizację zawodową. Nauka u nas umożliwia odkrywanie i rozbudzanie indywidualnych talentów artystycznych i animacyjnych.


Kadra

 

W Studium spotkasz profesjonalistów z miłością i zaangażowaniem wykonujących swoją pracę. Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale warto wspomnieć o kilku. W tajniki teatru dziecięcego wprowadzi Cię aktor Wrocławskiego Teatru Lalek – Sławomir Przepiórka. Związki komunikacji społecznej i aktorstwa poznasz wraz dr Moniką Braun-Bereś, nauczycielką reżyserii i kultury słowa, autorką książki Gry codzienne i pozacodzienne o komunikacyjnych aspektach aktorstwa. Techniki pantomimy odkryją przed Tobą spadkobiercy samego mistrza Henryka Tomaszewskiego – Grażyna Bielawska i Tomasz Dajewski. Realizacji filmu dokumentalnego nauczysz się od Grażyny Pieczuro – autorki wielu portretów filmowych sławnych ludzi m.in. Agnieszki Osieckiej i Krystyny Feldman. Tylko u nas na specjalizacji filmowej od Aleksandry Misiek dowiesz się wszystkiego na temat historii i teorii filmu oraz budowy scenariusza filmowego, a Jacek Szymański - filmoznawca, juror wielu festiwali, krzewiciel edukacji filmowej pokaże Ci, jak prowadzić dyskusyjny klub filmowy. O tym, czym jest biblioterapia i jakie może mieć zastosowanie w życiu codziennym opowie Ci Genowefa Surniak – Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, autorka bajek terapeutycznych i psychoedukacyjnych. Na czym polega animacja społeczno-kulturalna wytłumaczy Anna Schindler, autorka wielu projektów animacyjnych, współtwórczyni Stowarzyszenia Nowa Idea, Stowarzyszenia Taka Gmina, członkini Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Techniki tańca jazzowego nauczysz się od Zbigniewa Karbowskiego – finalisty programu You Can Dance, odtwórcy jednej z ról w serialu tv Tancerze, a tańca klasycznego i choreografii od Anatolija Ivanova i Pauli Krawczyk-Ivanov - współpracujących z NN Movement Theatre. Miłość do sztuk plastycznych zaszczepią Ci malarki dr hab. Daria Milecka, wykładowca wrocławskiej ASP oraz Anna Morawiecka – czarodziejka scenografii, arteterapeutka, która swoimi projektami udowadnia, że sztuka może uzdrawiać i pomagać w życiu.


Czego i jak uczymy

 

Integralną częścią nauki w Studium jest tworzenie i realizowanie wydarzeń artystycznych m.in. wystaw plastycznych, fotograficznych, spektakli teatralnych i tanecznych, działań parateatralnych, projekcji filmowych, performansów oraz wielu zdarzeń z pogranicza sztuki i aktywności społeczno-kulturalnej. Warto tu wymienić kilka przykładów z ostatnich lat: spektakl teatralno-taneczny Poza czasem. Homage a Bruno Schulz przygotowany przez słuchaczy pod opieką Jolanty Wesołowskiej-Michalak; prezentowany m.in. we wrocławskiej Synagodze pod Białym Bocianem; przedstawienia pantomimiczne Zabawki oraz Iskierka prezentowane w Pałacu Królewskim - Muzeum Miejskim Wrocławia, projekt edukacyjny Niewiarygodne historie zapomnianych rzeczy opisany przez pomysłodawczynie dr Monikę Braun-Bereś i Ewę Molendę-Pilecką w wydanej w ubiegłym roku publikacji pod tym samym tytułem; Jest rok’ 50…bajkowy most pokoleniowy – działanie animacyjne przygotowane przez słuchaczy I i II r. animacji społeczności lokalnych pod opieką Joanny Śliwińskiej i Elżbiety Kościelak we współpracy z Infopunktem Łokietka 5.

 

Nasi słuchacze odbywają praktyki w rozmaitych środowiskach, w różnych instytucjach kulturalnych Wrocławia, województwa i kraju. Można ich spotkać w domach kultury, bibliotekach, teatrach, ośrodkach pomocy, ośrodkach terapeutycznych itp. Przy Studium od wielu lat działa amatorski Teatr Zielona Latarnia, a w bieżącym roku zostało powołane do życia, w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Nadodrza, Studium Trzeciego Wieku, w którym słuchacze nabywają i doskonalą praktyczne umiejętności pracy z osobami starszymi.

 

Dzięki licznym i urozmaiconym zajęciom słuchacze SKiBy bardzo szybko rozbudzają w sobie szereg uśpionych talentów, często tłumionych w dotychczasowym procesie edukacji. Uczą się wykorzystywać w praktyce nabyte umiejętności animacyjne. Uprawiany w Studium sposób nauczania odchodzi od tradycyjnego podziału na nauczycieli i słuchaczy/studentów. Pracownicy i słuchacze tworzą wspólną przestrzeń wzajemnych inspiracji. SKiBA kształci umiejętności społeczne niezwykle potrzebne we współczesnej rzeczywistości takie jak: zasady dobrej komunikacji międzyludzkiej w pracy, w domu, w zespole; techniki kreatywnego i twórczego działania oraz organizacji czasu.

 

Absolwent SKiBy to osoba nie tylko wyposażona w wiedzę i praktyczne umiejętności, lecz także potrafiąca stworzyć własne miejsce pracy. Wielu naszych absolwentów prowadzi dziś swoje szkoły tańca, fundacje, stowarzyszenia lub pracuje w instytucjach kultury, bibliotekach, lokalnych stacjach tv, warsztatach terapii zajęciowej. Ci najbardziej uzdolnieni artystycznie odnoszą sukcesy zawodowe jako aktorzy, reżyserzy, tancerze. Wszystkich łączy otwartość i zdolność do inspirowania jednostek i grup społecznych, bo animować, to „budzić do życia”, „rozwijać ukryte talenty”.

 

Umiejętności zdobyte w SKiBie pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i za granicą, w krajach Uni Europejskiej, gdzie animacja kulturalna jest dziedziną od dawna docenianą. SKiBA to państwowa szkóła o profilu humanistyczno-artystycznym, w której nauka jest bezpłatna.

 

Masz jeszcze sto dni na podjęcie decyzji o swojej przyszłości.

 

Nie wahaj się, przyjdź do nas – SKiBA to trafny wybór!
Zrób sobie i innym prezent - zostań animatorem kultury,

zanim Wrocław zostanie Europejską Stolicą Kultury!
Animacja kultury jest niezbędnie potrzebna społecznościom lokalnych w Naszym Mieście i Kraju!


www.skiba.edu.pl

Magdalena Chacko, Elżbieta Pietralczyk