SKiBA Przetargi Przetargi Zakończenie prac
Zakończenie prac
środa, 03 grudnia 2014 23:03
Zmień rozmiar czcionki:

Wszystkie zakładane cele i rezultaty realizowanego zadania zostały w pełni osiągnięte.

 

Zrealizowano całość zaplanowanych robót remontowo-modernizacyjnych ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

 

Wykonano generalny remont części sanitarnej. Roboty podzielono na trzy części. Pierwsza – ogólnobudowlana – obejmowała rozbiórki i demontaże, wykonanie podłoża pod posadzki, roboty konstrukcyjne ścian murowych, izolacje, tynki i okładziny ceramiczne ścian wewnętrznych, stolarkę budowlaną oraz malowanie. Druga – instalacje sanitarne – obejmowała wykonanie instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej, cwu i cyrkulacji. Ostatnia trzecia część – instalacje elektryczne – obejmowała wykonanie rozdzielnicy elektrycznej, instalacje elektryczne gniazd wtykowych oraz instalację elektryczną na potrzeby wentylacji. Dodatkowo w łączniku utworzono, nie istniejącą dotąd, nową toaletę dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia ona niepełnosprawnym ruchowo słuchaczom i uczestnikom organizowanych przez Studium działań animacyjnych bezpieczne korzystanie z urządzeń sanitarnych. W wyniku całkowitego przebudowania wejścia zewnętrznego do łącznika uzyskano właściwą izolację cieplną, poprawiono warunki bezpieczeństwa budynku. Stare wejście było niefunkcjonalne, nieszczelne i niemożliwe do zabezpieczenia przed włamaniem. Nowe wejście dopasowane do XIX w. stylu budowli poprawiło także estetykę całego zabudowania. Ponadto poprzednie drzwi były bardzo wąskie, jednoskrzydłowe, nie spełniające kryteriów PPOŻ; obecne dwuskrzydłowe, pozwalają na szybką ewakuację z sali gimnastycznej w przypadku jakichkolwiek zagrożeń. Uzyskano nowe, zgodne z przepisami PPOŻ wyjście ewakuacyjne.

 

Nad prawidłowym postępem prac remontowo-modernizacyjnych sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

 

Przede wszystkim polepszeniu uległy warunki socjalno-bytowe uczącej się młodzieży, kadry pedagogicznej oraz pozostałych osób współpracujących ze Studium. Dzięki kompleksowemu remontowi części sanitarnej poprawie uległ komfort osób korzystających z sali gimnastycznej. Wyeliminowano potencjalne zagrożenia wynikające z dotychczasowego stanu technicznego obiektu. Tym samym poprawiono wizerunek Studium.