SKiBA Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe PDF Drukuj Email

Poniższe informacje dotyczą Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, którego działalność dydaktyczna wygasa 1 września 2018 r.

 

Studium jest szkołą zawodową przygotowującą do pracy w szeroko rozumianych instytucjach społeczno-kulturalnych. Zależy nam, żeby słuchacze poznali z autopsji pracę placówek kulturalnych wszystkich sektorów. Podczas dwóch lat nauki słuchacze odbywają z nauczycielami hospitację różnych ośrodków, biorą udział w organizowanych przez nie konferencjach, warsztatach, wystawach, prezentacjach, festiwalach: poznają paletę propozycji życia kulturalnego dużego miasta.

 

Następnie słuchacze muszą zaliczyć 60 godzin praktyk śródsemestralnych jako wolontariusze w wybranych przez siebie instytucjach.

 

Zwieńczeniem ich kontaktu z bieżącym życiem społeczno-kulturalnym jest praktyka zawodowa trwająca 4 tygodnie (120 godzin) w IV semestrze. Na miejsce praktyki szkoła w porozumieniu ze słuchaczem wybiera najbardziej interesujące go miejsce ze względu na wybraną przez niego specjalizację, zainteresowania słuchacza, temat pracy dyplomowej, czy też na możliwość podjęcia w przyszłości pracy. Dyrekcja Studium zawiera umowę z wybranym ośrodkiem, który zapewnia słuchaczowi opiekuna praktyki i wystawia mu na zakończenie praktyki opinię.

 

W ostatnich latach wśród instytucji przyjmujących na praktykę naszych słuchaczy we Wrocławiu znalazły się: Ośrodek Postaw Twórczych, Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej", Centrum Kultury „Zamek", Ośrodek Działań Twórczych „Światowid", Centrum Kultury „Agora", Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście", Teatr Polski we Wrocławiu, Wrocławski Teatr Pantomimy, Instytut im. J. Grotowskiego, Galeria Awangarda (BWA), Galeria „Entropia", Telewizja Kablowa, WRO ART CENTER; ponadto liczne stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, biblioteki i inne instytucje społeczno-kulturalne. Słuchacze odbywali również praktykę zawodową w wybranych przez siebie miejscowościach lub w miejscach swego zamieszkania.

 

Wszystkie praktyki zawodowe są hospitowane dwukrotnie podczas ich trwania przez nauczycieli Studium.