SKiBA Pracownicy Studium
mgr Maria Kulewska
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany, przewodnicząca komisji egzaminu eksternistycznego.

 

Prowadzone zajęcia:

Język łaciński z elementami wiedzy o kulturze antycznej. Technika pracy umysłowej.

Obszary zainteresowań:

Kultura starożytnej Grecji i Rzymu, łacińska literatura średniowiecznej Europy, techniki usprawniające uczenie się, monografie placówek kulturalnych

Udział w gremiach:

Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Członek redakcji kwartalnika „Biblioterapeuta”