SKiBA Pracownicy Studium
Grażyna Bielawska
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel kontraktowy

 

Prowadzone zajęcia:

Plastyka ciała. Zadania aktorskie,etiudy i mimodramy./p>

 

Najważniejsze projekty:

Warsztaty pantomimiczne.
Aktorka-mim Wrocławskiego Teatru Pantomimy w latach 1969-1991, rezyseria i warsztaty pantomimiczne z młodzieżą.

 

Inne projekty:

Lekcje baletowe z dziećmi i młodzieżą Cztery pory życia – reżyseria.

 

Obszary zainteresowań:

Teatr uchu, teatr dramatyczny, taniec klasyczny, taniec charakterystyczny, pantomima.

 

Udział w gremiach:

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki Henryka Tomaszewskiego – Pantomima; www.pantomima.wroc.pl