SKiBA Pracownicy Studium
mgr Joanna Śliwińska
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany, edukator


Prowadzone zajęcia:

Pedagogiczne podstawy animacji, Metody i techniki animacji, Poznawanie społeczności lokalnych, Wiedza o społecznościach lokalnych, Praktyczne podstawy animacji, Warsztaty pracy z czytelnikiem, Warsztat artystyczno - metodyczny, Grupa projektowa z metod i technik animacji.


Najważniejsze projekty:

  1. Wystawa z działalności i zasobów PPSKAKiB we Wrocławiu na otwarcie nowej siedziby DBP we Wrocławiu – praca dyplomowa Alicji Szafrańskiej (2007);
  2. Wystawa i animacja edukacyjna dla uczniów liceów pt. By runęły mury –przykłady oporu w PRL – dyplom Magdaleny Gryguś (2008);
  3. Aniele – wystawa z „Tryptyku świetlicowego" pracy dyplomowej Julity Gregorczyk w Arsenale Miejskim we Wrocławiu (2009);
  4. Konferencja Edukacja w animacji – Taniec (2010);
  5. Wystawy na 50-lecie Studium: Kręcioły Studium i Zwidy- Nie -Zawidy (2011).


Inne ważne projekty:

  1. KARUZELA SPOTKAŃ – trzy roczne edycje programu edukacyjno-animacyjnego (2001 w SP, 2002 w CEKiRON, 2003 w Ośrodku Samotnej Matki z Dziećmi);
  2. Szkolenie dla wolontariuszy świetlic środowiskowych RazEm (2003);
  3. Pięciodniowa konferencja Dialog w Animacji – wymiana doświadczeń, Wrocław – Kalisz – Krosno (2005).


Obszary zainteresowań:

Od lat w centrum mojego zainteresowania jest aktywizacja procesu dydaktycznego i poszukiwanie oraz tworzenie nowych i oryginalnych metod pracy edukacyjnej i wychowawczej. Z tego zakresu poprowadziłam kilkadziesiąt działań z dziećmi i młodzieżą oraz szkoleń dla nauczycieli i wychowawców. Jestem autorką BAAW ( Biblio-tecznych Animacyjnych Alternatywnych Wystaw) i w ramach tego projektu powstały z mojej inspiracji i pod moim kierunkiem prace dyplomowe z odnotowanym w prasie i mediach sukcesem np.: Książko Ty wieczna istoto, Kulinaria w literaturze, Dobrze Misie Czyta, Wystawa z działalności i zasobów Studium w DBP we Wrocławiu, Księga Życia oraz Globtroter, Salony Książki, Gdzie są śmieci?, Żywioły, Pokaz mody inspirowany „Pieśnią o Rollandzie", Aktywizacja procesu dydaktycznego - 45 lecie Studium, By runęły mury...,Herbatka z Zieloną Latarnią, Aniele.Dodatkowo realizuję jako dyplomy, egzaminy lub zaliczenia animacyjne projekty zajęć, gier itp. dla osób z niepełnosprawnością np. Cztery pory roku- gra dydaktyczna, Teczki edukacyjne, Zagadkowe podróże oraz zajęcia animacyjno-edukacyjne z elementami integracji dla dużych grup dzieci i młodzieży np. Piraci, W Cieszkowie, Z Ciocią na Jarmarku, Światowid.

Jestem absolwentką Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego we Wrocławiu w zakresie teatru amatorskiego, posiadam weryfikacje reżyserskie III stopnia. W swojej pracy zawodowej i społecznej zrealizowałam m.in. autorskie wystawy kompozycji kwiatowych na dni Wrocławia, prowadziłam teatr lalek oraz zajęcia plastyczne w ramach resocjalizacji recydywistów, organizowałam aukcje prac plastycznych i rękodzielniczych na rzecz Polaków na Bukowinie oraz dzieci z domów dziecka, wojewódzkie przeglądy prezentacji artystycznej świetlic i półinternatów z Dolnego Śląska oraz międzynarodową akcję przy Unii Wolności Obiady dla dzieci dotkniętych powodzią. Mam zdolności manualne, umiejętności organizacyjne i predyspozycje do kreowania oryginalnych rozwiązań.


Udział w gremiach:

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, wykładowcą na Studiach Podyplomowych dla dyrektorów placówek oświatowych i kultury organizowanych przez Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu oraz Akademię Muzyczną we Wrocławiu.