SKiBA Pracownicy Studium
mgr Dorota Szczęśniak
Zmień rozmiar czcionki:

Dyplomowany nauczyciel-bibliotekarz


Najważniejsze projekty:

  1. impreza czytelnicza SKiBA Wiosną... z Książką 2010;
  2. wystawy: Kobieta czytająca w malarstwie i Z kobietą w tytule w ramach Roztańczonego Dnia Praw Kobiet.


Inne projekty:

prowadzenie Kroniki Studium.


Obszary zainteresowań:

Biblioterapia, film, literatura.


Udział w gremiach:

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne – Sekretarz, www.ptb.bn.org.pl.