SKiBA Pracownicy Studium
mgr Anna Schindler
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany

 

Prowadzone zajęcia:

Wiedza o animacji, Grupa projektowa, Wiedza o kulturze i społeczeństwie, Komunikacja społeczna


Najważniejsze projekty/teksty:

  1. REKLAMAcje ..., 2009/2010;
  2. Wakacje nieprowincjonalne i Jazzowo – filmowo na prowincji, 2010;
  3. Magiczne pudełko, Świat i ja – pakiet multimedialny dla rodzin, z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju i edukacji konsumenckiej, współautorka; 2009/2010/2011;
  4. Ekopasja, 2009/2010;
  5. Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, 2009/2010/2011.


Inne ważne projekty:

  1. Sołecka strategia rozwoju miejscowości jako przykład partycypacji mieszkańców w formułowaniu i wdrażaniu publicznych polityk, 2011;
  2. Współdziałanie w różnych formach organizacyjnych– cykl warsztatów z zakresu animacji i komunikacji społecznej, 2011;
    1. Spotkania w rytmie pór roku, 2011.


Obszary zainteresowań:

Interesuję się ideą i sposobami wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, nowymi procesami i zjawiskami w kulturze współczesnej, procesami komunikacji międzykulturowej, edukacją konsumencką jako formą zwiększenia praw obywatelskich, procesami rozwoju społeczności lokalnych.


Udział w gremiach:

Stowarzyszenie Nowa Idea, Stowarzyszenie Taka Gmina, Grupa Odnowy Miejscowości Zębice, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.