SKiBA Pracownicy Studium
mgr Lidia Teresa Nowak
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany


Prowadzone zajęcia:

Podstawy pomocy psychologicznej, Problemy społeczne w społecznościach lokalnych, Animacja zespołów zadaniowych, Edukacja środowiskowa, Wstęp do arteterapii, Poznawanie środowiska lokalnego, Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej.


Najważniejsze projekty/teksty:

  1. Kompetentni i pomocni – półroczne szkolenie z komunikacji interpersonalnej dla osób obsługujących telefon informacyjny AA (2011);
  2. Warsztaty samorozwoju z elementami arteterapii – projekt roczny dla młodzieży Biblioteka „Centrum Kultury" w Pieszycach (2010);
  3. Program wsparcia i rozwoju dla osób uzależnionych i współuzależnionych – grupa psychoedukacyjna dla młodych osób pijących ryzykownie/szkodliwie, grupa wsparcia profesjonalnego dla młodych DDA, poradnictwo indywidualne – projekt wieloletni (2009–2011);
  4. Asertywność w bibliotece – warsztaty dla bibliotekarzy oraz cykl artykułów do „Poradnika Bibliotekarzy";
  5. Projekt animacyjny dla Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi (dla ofiar przemocy w rodzinie) we Wrocławiu, ul. Obornicka 99 – grupa projektowa SKiBA 2007/2008.


Inne ważne projekty:

  1. Pracownia Rozwoju Osobistego – program profilaktyki, terapii i rozwoju – SKiBA 2005/2006;
  2. Bliżej siebie i Poznaj siebie – warsztaty rozwojowe dla gimnazjalistów, SKiBA 2002/03 i 2003/04;
  3. Jak żyć z SM? – program dla społeczności lokalnej 1998–2004.


Obszary zainteresowań:

Psychologia kliniczna, psychoterapia, psychologia płci, socjologia i animacja społeczności lokalnej, edukacja globalna i rozwojowa, profilaktyka.


Udział w gremiach:

Stowarzyszenie „Przebudzeni"– www.przebudzeni.org.