SKiBA Pracownicy Studium
mgr Anna Dorota Morawiecka
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany


Prowadzone zajęcia:

Wstęp do arteterapii, Wstęp do wiedzy o sztuce, Scenografia, Warsztaty plastyczne, Techniki plastyczne, Warsztat arteterapii.


Najważniejsze projekty;

  1. Mappa Mundi – projekt artystyczny;
  2. Wnęki i szpary – działania w przestrzeni zamkniętej;
  3. Interwencja – reakcja na zastaną sytuację.


Realizowane projekty:

  1. Milczenie – tekst nie napisany, obraz nie namalowany;
  2. Sztuka w przestrzeni wiejskiej.


Obszary zainteresowań:

Scenografia teatralna, współczesne nurty w sztuce ze szczególnym uwzględnieniem sztuk wizualnych; pogranicze sztuki, filozofii i publicystyki. Związki sztuki z potoczną rzeczywistością. Arteterapia a sztuka.


Udział w gremiach:

Dziennikarze wędrowni (dziennikarze-wedrowni.org).