SKiBA Pracownicy Studium
mgr Ewa Molenda-Pilecka
Zmień rozmiar czcionki:

Nauczyciel dyplomowany


Prowadzone zajęcia:

Wiedza o teatrze, Komunikacja społeczna.


Najważniejsze projekty:

  1. Projekt połączonych zajęć z zakresu komunikacji społecznej i animacji społeczno-kulturalnej realizowany metodą warsztatową wspólnie z Anną Schindler (opracowanie i realizacja) – kolejne trzy edycje;
  2. Opracowanie i realizacja autorskiego programu z zakresu Wiedzy o teatrze (dla I i II roku specjalizacji teatralnej).


Obszary zainteresowań:

Wydarzenia związane z życiem teatralnym i kulturalnym (spektakle, wykłady, sympozja, wystawy), teatr współczesny, zagadnienia kultury współczesnej – praktyka i teoria. Prace dyplomowe: z zakresu teorii teatru, wybranych problemów teatru współczesnego oraz projekty dotyczące animacji społeczności lokalnych.


Udział w gremiach:

Polski Związek Golfa – www.pzgolf.pl, Stowarzyszenie Klubu Golfowego Toya we Wrocławiu.